Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Casita / El teu Ajuntament/ Perfil del Contractant

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

El Perfil del Contractant és el lloc del web de les administracions públiques en el qual es publica la informació relativa a la contractació administrativa, com ara els anuncis de licitació, les adjudicacions provisionals i definitives, i els plecs de contractació.

Des del 9 de març de 2018, data de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), el perfil de contractant de l'Ajuntament de Calvià i de les seves entitats dependents estan integrats en la Plataforma de contractació del sector públic. Per accedir a les licitacions publicades des d'aquesta data ho pot fer en el següent enllaç PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ o accedeixi des de la segona imatge d'aquesta pàgina.

Disposa en aquesta pàgina d'un accés a INFORMACIÓ D'INTERÈS amb les guies que permeten conèixer el funcionament de la Plataforma de contractació del sector públic, perquè els Operadors Econòmics puguin accedir fàcilment als serveis que aquesta ofereix, en particular a la informació sobre les licitacions públiques que es publiquen a la mateixa. Des de la tercera imatge d'aquesta pàgina, podrà accedir als anuncis i la documentació relativa als PROCEDIMENTS EN CURS I ALS CONTRACTES MENORS regits pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, a la informació relativa als contractes menors i l'històric de licitacions d'aquesta Administració. També té accés a la informació de contractes de les diferents entitats depenents de l'Ajuntament de Calvià: Calvià 2000, Llar de Calvià, IMEB, Oficina Municipal de Tributs i Fundació Calvià.

En el Servei de Contractació de l'Ajuntament de Calvià, c / Julià Bujosa Sans, batle, nº 1, 07184 Calvià, telèfon 971 139157 atén a l'efecte de resoldre dubtes, de dilluns a divendres en horari de 9 ha 14 h. A l'efecte de realitzar aclariments i consultes a la documentació publicada, s'haurà de fer a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Els horaris de suport de la DGPE són de dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 hores i divendres de 9:00 a 15:00 hores. Telèfon 915241242. Correu electrònic: licitacionE@minhap.es