Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Segons allò que disposa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s'informa a la ciutadania que se suspenen i s'interrompen els terminis per a la tramitació de tots els procediments administratius. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència l'esmentat Reial Decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix.

Des d'aquesta pàgina, podrà accedir als anuncis i la documentació relatius als PROCEDIMENTS EN CURS I CONTRACTES MENORS (PRESSUPOSTS) regits pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, a la informació relativa als contractes menors i l'històric de licitacions d'aquesta Administració. En el Servei de Contractació de l'Ajuntament de Calvià, c / Julià Bujosa Sans, batle, nº 1, 07184 Calvià, telèfon 971 139157 disposarà d'atenció a l'efecte de resoldre dubtes, de dilluns a divendres en horari d'atenció al públic de 9 ha 14 h.