Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Les administracions públiques seleccionen el personal d'acord amb la seva oferta d'Ocupació Pública, mitjançant convocatòria pública i diferents procediments en els quals es garanteixen els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.  

L'Oferta d'Ocupació Pública està sotmesa a allò que determina la Llei de Pressuposts de l'Estat amb caràcter anual. S'aprova pels òrgans de govern de les administracions públiques en el primer trimestre de cada any. L'objecte de dita Oferta és proveir les necessitats de recursos humans o personal que no poden ser cobertes amb els efectius de personal existent. 

- Oferta d'Ocupació Pública per l'any 2018 (vigent)

- Oferta d'Ocupació Pública per l'any 2019 (vigent)

Al marge d'aquestes ofertes d'ocupació pública, l'Ajuntament pot realitzar convocatòries públiques puntuals al llarg de l'any per cobrir diferents llocs de feina que son necessaris però encara no s'han cobert. A continuació podeu comprovar les convocatòries realitzades a cada any: