Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita / Ajuntament

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Procés per a estabilitzar placess de policia local

Dilluns, 18 de desembre de 2017

ARRENCA EL PROCÉS EXTRAORDINARI PER DONAR ESTABILITAT A 51 PLACES DE LA POLICIA LOCAL DE CALVIÀ

El Batle ha signat l'encomana en favor de l'EBAP que serà l'organisme que organitzarà el procés selectiu de Calvià, Palma, Bunyola, Artà i Capdepera

Aquest matí s'ha posat en marxa el procés extraordinari per donar estabilitat a 51 places de policia local de Calvià, amb l'encomana que han signat el batle Alfonso Rodríguez Badal i el director de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), Jaime Tovar, amb la presència de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, i del tinent de batle de Seguretat, Andreu Serra.
El Govern, a través de l'EBAP, organitzarà el procés selectiu per les 162 places de funcionari de carrera per dotar els cossos de la Policia Local de Calvià, Palma, Bunyola, Artà i Capdepera, de les quals 51 corresponen a Calvià.
Aquest procediment servirà per convertir en places fixes de carrera aquests llocs de treball que ara estan dotats i ocupats amb caràcter interí.
Malgrat ser una competència municipal, la Llei 4/2013 de coordinació de policies locals de Balears atribueix al Govern la potestat en temes de formació, selecció, promoció i mobilitat del personal de Policia Local, a més de preveure la figura de l'encomana de gestió en favor de la comunitat autònoma per a la convocatòria de processos selectius coordinats.
L'encomana de gestió habilita a l'EBAP a l'aprovació i publicació de les bases respectives, prèviament consensuades amb cadascun dels cinc municipis; l'organització de tot el procés selectiu, des de la recepció i gestió de la documentació dels sol·licitants, la resolució de conflictes i la publicació de llistes definitives; la determinació dels tribunals qualificadors; l'organització de les proves així com la seva correcció; i la notificació de les destinacions d'aquells aspirants que hagin superat satisfactòriament el procés.

Per la seva banda els cinc ajuntaments ja han aprovat l'Oferta Pública d'Ocupació, tant les dels anys anteriors com el procés extraordinari motivat pel Decret llei 1/2017 del Govern, que habilita un període de tres anys per a la realització de procediments de regularització de les plantilles de Policia Local a Balears que disposin de places dotades i ocupades interines, amb la intenció de reduir aquest sistema de contractació, i de substituir aquestes places per altres de funcionaris fixes de carrera.
Els ajuntaments hauran de col·laborar amb l'elaboració dels continguts de la prova de coneixement del terme municipal i de les ordenances respectives de cada localitat. D'igual manera els ajuntaments hauran de nomenar els aspirants que aconsegueixin superar les proves, i avaluar-los durant el corresponent període obligatori de pràctiques, que serà previ al nomenament definitiu.