Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita / Ajuntament

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Localitzats 84 sacs d'enderrocs a Cala Falcķ

Divendres, 3 de febrer de 2018

NOTA INFORMATIVA DE LA POLICIA LOCAL DE CALVIÀ

LOCALITZEN UN ABOCAMENT DE 84 SACS D'ENDERROCS A LA ZONA PROTEGIT DE CALA FALCÓ

Els autors han estat identificats i s'enfronten al pagament d'una multa de fins a 45.000 € per infracció greu

La Policia Local de Calvià ha aixecat acta per l'abocament de 84 sacs d'enderrocs, amb la inscripció de Bricomart, que han estat dipositats en una àrea mediambientalment sensible, prop de la carretera que anava al Casino de Mallorca, a la zona de Cala Falcó. Es tracta d'un espai natural protegit segons el Pla territorial insular del Consell de Mallorca. A més, cal tenir en compte que és una de les poques zones del litoral on es manté el caràcter natural i que en la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Calvià també es preveu la protecció d'aquest espai del litoral lliure d'urbanització.

La localització de l'abocament d'enderrocs d'obres s'ha pogut dur a terme gràcies a l'alerta d'un ciutadà que va informar la Policia Local de Calvià i que a més va poder identificar la matrícula de la furgoneta on es transportava el material. Dos dies més tard, els agents varen observar personalment la descàrrega de més enderrocs, i varen identificar al presumpte infractor, el qual va assegurar desconèixer la normativa en tema de residus, i tampoc va poder lliurar cap tipus de documentació relativa a la llicència d'obres. La Policia Local de Calvià ha traslladat a l'Ajuntament d'aquesta circumstància perquè s'instrueixi l'expedient sancionador per realitzar obres sense llicència.

Els agents a continuació varen localitzar l'origen dels enderrocs, que pertanyen a una obra de rehabilitació integral a un apartament de 40 m2 de l'edifici Cas Rey Don Jaime, on s'estaven realitzant tasques per tirar els envans de l'immoble. Els sacs de l'apartament coincideixen amb els dipositats a la zona verda, i tots contenen restes d'obra, com rajoles de colors i maons de marès.

Tot i que la persona que va fer els abocaments ha estat identificada i s'ha compromès a retirar els sacs i a la neteja de l'espai, com a responsable de l'obra s'enfronta a una multa de fins a 45.000 € segons l'Ordenança municipal per a la recollida de residus municipals i neteja d'espais públics de 2014.04.22.

L'Ajuntament ara haurà de valorar el dany ocasionat, la repercussió de la contaminació, el grau d'intencionalitat o culpabilitat, el cost de la restitució i l'adopció de mesures correctores per part de l'infractor amb anterioritat a la incoació de l'expedient sancionador, la concurrència de circumstàncies agreujants o atenuants de la responsabilitat administrativa, l'alteració social causada per la infracció així com l'efecte que aquesta produeix a la convivència de les persones en els casos de relacions de veïnatge, entre d'altres aspectes. Si es considera la sanció greu o molt greus, es multa segons el que tipifica els art. 51 i 52 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls contaminats, o disposicions que la substitueixin.

Més informació a l'Ordenança muncicipal de residus