Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Conveni amb l'Agčncia de Defensa del Territori

Dijous, 22 d'octubre de 2020

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ I L'AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA EN FAVOR DE LA PROTECCIÓ DEL TERRITORI

L'Ajuntament de Calvià ha signat un conveni amb l'Agéncia de Defensa del Territori de Mallorca (ADTM) per adherirse a aquest organisme insular. Amb aquesta mesura a favor de la protecció del territori i de coherència territorial, l'Ajuntament vol tancar el cercle sobre el sòl rústic concedint les competències de disciplina urbanística a l'ens supramunicipal.
El batle de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, i la presidenta del consell de Mallorca, Catalina Cladera, han expressat la seva satisfacció després de signar el conveni, amb la consellera de Territori, Maria Antònia Garcías, amb la presència del tinent de batle d'Urbanisme , Comerç i Activitats, Marc López.
La Llei d'Urbanisme de les Illes Balears (LUIB) atorga als consells insulars les competències directes en matèria de disciplina urbanística de sòl rústic protegit. Amb la firma d'aquest conveni, el que pretén l'Ajuntament de Calvià és que sigui tot el sòl rústic del municipi el que passi a ser gestionat (en matèria de disciplina urbanística) per part de l'Agència de Defensa de el Territori de Mallorca.
Fins ara, l'ADTM tenia competències sobre a prop de 7.890 hectàrees de sòl rústic protegit (Àrees d'alt nivell de protecció, Àrees naturals d'especial interès i Àrees rurals d'interès paisatgístic boscós) mentre que l'Ajuntament de Calvià actuava sobre més de 4.000 hectàrees de sòl rústic comú i d'ARIP no boscós. A partir de l'acord d'adhesió, la ADTM exercirà la disciplina urbanística sobre tot el sòl rústic del municipi, és a dir, sobre a prop de 12.000 hectàrees.

El 2019 la feina d’aquesta agència, que vetla per protegir la legalitat urbanística a Mallorca, va augmentar considerablement les actuacions arran de l’increment de la plantilla respecte dels anys anteriors. Al principi de la legislatura passada, hi havia 14 persones a l’ADT i, actualment, la plantilla consta de 38 persones.
Durant els dos primers anys de l’Agència de Defensa del Territori (2009 i 2010), hi havia sis municipis adherits. Durant el 2011, 2012, 2013 i el 2014 no es va produir cap incorporació. Entre el 2015 i el 2019, es varen incorporar a l’ADT vint-i-un municipis, la qual cosa va suposar arribar a la xifra total de vint-i-set.