Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Presentaciķ revisiķ del Pla General de Calviā

Dijous, 16 de juny de 2022

PRESENTACIÓ REVISIÓ PLA GENERAL DE CALVIÀ

-La proposta de la revisió del PGOU de Calvià contempla la desclassificació de més de 1.200.000 m2 de sòl urbà o urbanitzable. Més del 83% del territori del terme municipal estarà classificat com a Sòl Rústic

Es Fortí d'Illetes passarà a ser espai municipal públic

Es projecten 5 grans parcs periurbans que suposaran més de 1.342.000 m2

Declaracions del batle  Declaracions del regidor R. Sedano    Declaracions del regidor M. López

El batle de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, acompanyat pel tinent de batle d'Urbanisme, Marc López, i el regidor de Medi Ambient i Memòria Democràtica, Rafel Sedano, han presentat els aspectes bàsics de la Revisió del Pla General de Calvià que anirà al Ple del mes de juny per a la seva aprovació inicial, després d’un procés d’elaboració de línies bàsiques, redacció de l’Avanç i recollida de propostes i suggeriments.

La Revisió del PGOU, que substituirà el Pla vigent de l’any 2000 es fixa com a principals objectius la sostenibilitat mediambiental i social i la protecció del territori.

Així, la primera gran fita del Pla és la desclassificació d’1.209.267 m2 d’urbans i urbanitzables que passaran a ser classificats com a Sòl Rústic protegit.

D’aquesta manera, el 83,65% del total del territori del terme municipal de Calvià, serà Sòl Rústic, i d’aquest, el 98,65% serà Sòl Rústic protegit.

ACTUACIONS DESTACADES
Recuperació del Fortí d’Illetes. Es preveu l’expropiació per a què sigui un parc públic i la zona edificada es rehabiliti per a diversos usos com un centre d’interpretació per a la Memòria Democràtica.
Recuperació d’una zona de la Marina de Magaluf, amb l’expropiació del karting i l’antic Aquapark, recuperant una part de la zona humida.
5 parcs periurbans, com a grans espais verds públics.
Barri d’emissions zero a Galatzó, es projecta un futur ecobarri al conegut com a ‘triangle de Galatzó’ que passa de ser una superfície per a equipaments privats i serveis, en el Pla vigent de 2000, a acollir 320 habitatges protegits, equipaments i zona verda, amb la creació de dunes antirenou per aïllar el barri de l’autovia i l’allunyament del Passeig Calvià de l’autovia.
Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca, s’integra en el seu entorn amb connexions, a través de 3 senders, amb Son Ferrer, Caló d’en Pellicer i el Toro.
Polígon de Son Bugadelles, es limita, en la zona d’ampliació, el desenvolupament que permet el PGOU de 2000, ja que amb la Revisió s’haurà de destinar el 50% dels terrenys a marina seca i el 50% restant a sòl industrial i de serveis, amb una part per equipaments privats.
Pobles de Calvià vila i es Capdellà, la Revisió del PGOU estableix una aposta clara i decidida per al manteniment de la tipologia tradicional, impedint noves promocions plurifamiliars i adossats.
Vials de vianants integrats en l’entorn que donaran continuïtat al Passeig Calvià, la qual cosa suposarà que tot el municipi pugui ser recorregut a peu.

Altres actuacions contemplades, fruit de les aportacions i suggeriment que s’han aportat al Pla, són el manteniment de ses Planes de Palmanova tal i com està contemplat en el PGOU del 2000, com a sòl rústic, o la solució a la reserva de sòl per a un equipament educatiu a el Toro devora de la pista esportiva.

CINC GRANS PARCS PERIURBANS
La Revisió del PGOU preveu 5 grans parcs periurbans que es configuren com a espais lliures que aporten un caràcter ambiental a les entrades o entorns de determinades zones urbanes.
Es Fortí d'Illetes: 154.069 m2.
Marina de Magaluf: es recupera una superfície de 271.500 m2, que suposarà un total de 497.500 m2 de zona humida.
Parc periurbà de Son Ferrer (entre Son Ferrer i el camp de futbol de Son Ferrer): 157.547 m2.
Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca: s’incorporen 81.200 m2, que suposarà un total de 396.700 m2 de parc.
Parc central de Santa Ponça, a l’entrada de Santa Ponça en zona inundable, que suposarà recuperar per al municipi un espai lliure de 137.070 m2.

HABITATGE PROTEGIT
El Pla General analitza la necessitat d’habitatge social i proposa la creació de nou habitatge protegit sense incrementar l’ocupació de territori.

HPO públic: es reserva sòl per a habitatge protegit en el triangle de Galatzó, dins del sòl urbanitzable d’ús global residencial, destinant la seva totalitat a 320 habitatges de protecció pública incloses en un plantejament d’ecobarri i sota criteris d’ecoeficiència.

HPO privat: el PGOU aposta de manera decidida per l'aplicació de les eines de la LUIB, així en les noves actuacions on es dona l’ús residencial, es requerirà que el 30% de l’edificabilitat sigui destinada a habitatge protegit.

Al Pla vigent (2000) es preveuen 687 habitatges de protecció pública i 425 a la Revisió del Pla, amb la qual cosa a Calvià hi haurà un total de 1.112 hpo dels quals ja n’hi ha en torn de 300 amb el procés iniciat o en construcció.

ESTUDIS QUE CONTÉ LA REVISIÓ DEL PGOU
El nou Pla General de Calvià posa especial esment en la mirada social, en tant que les actuacions d’interès comunitari hauran de tenir aquesta mirada que, en l’articulat del PGOU, inclou aspectes relacionats amb la Participació Ciutadana, els principis bàsics de l’Urbanisme Integrador, el règim d’Habitatge Social i la Perspectiva de Gènere.

Un altre aspecte innovador que es recull és el Catàleg de Patrimoni que incorpora, no tan sols els elements Patrimonials individuals, sinó el Patrimoni en tant que àrees de protecció del paisatge rural i del paisatge urbà dels nuclis tradicionals de Calvià vila i es Capdellà.

El Pla inclou un estudi d’Inundabilitat, que resol espais potencialment inundables com el Parc Central de l’entrada a Santa Ponça o Son Ferrer, i estudis de Mobilitat, Infraestructures i un estudi Acústic, del conjunt del municipi.