Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita / Ajuntament

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Ajudes al lloguer d'habitatge 2022-2023

Dilluns, 15 de maig de 2023

221 FAMÍLIES DE CALVIÀ REBEN LES AJUDES AL LLOGUER DE L’HABITATGE DE LA CONVOCATÒRIA 2022-2023

La quantia global supera els 650.000 euros

221 famílies de Calvià s’han vist beneficiades per la convocatòria de les ajudes al lloguer d’habitatge 2022-2023, per una quantitat superior als 650.000 euros. La quantia de l'ajuda que s’atorga és de fins a un 40% de la renda anual que s'hagi de satisfer pel lloguer de l'habitatge habitual i permanent, siempre que sigui igual o inferior als 900 euros, amb un límit màxim de 3.960 euros anuals (330 euros mensuals) per unitat familiar, i es concedeix, en el cas de complir els requisits, per un termini màxim de 12 mesos, des de l’1 de setembre de 2022 al 31 d’agost de 2023. Es tracta de les ajudes de lloguer amb el límit més elevat que es donen actualment a les Illes.

L’Ajuntament de Calvià va posar en marxa aquestes ajudes anuals l’any 2017, i s’ha anat incrementant el pressupost destinat ja que es consideren un dret, per la qual cosa tothom que compleix els requisits té el dret de rebre l’ajuda, al marge que s’hagi d’incrementar la quantia pressupostada. En els darrers 4 anys s’hi han destinat al voltant dels 3 milions d’euros.

Als anys 2020 i 2021 es varen convocar, a més de les ajudes anuals, les ajudes extraordinàries Covid que van comptar amb un pressupost de 400.000 euros, i que anaven destinades a unitats familiars amb problemes per poder pagar el lloguer per causes sobrevingudes per la Covid-19 i que es van trobar en situacions d’atur, en un procés d’ERTO, amb una reducció d'ingressos o amb l'activitat suspesa, o en situació de ser dona víctima de violència de gènere.

Més informació