Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Mobilitat i Serveis Urbans

Aquest departament gestiona i coordina les següents activitats:

  • Manteniment, senyalització vertical i horitzontal.
  • Estudis i projectes de remodelació de circulació en el terme de Calvià, elaborant projectes de senyalització, zones d'aparcaments, per als vianants, etc.
  • Gestió dels transports de competència municipal.
  • Gestió dels cementeris municipals.
  • Connexions d'aigua potable i clavegueram.

 Adreça: c/ Julià Bujosa Sans batle, 1. 07184 Calvià.
Telèfon: 971 13 91 76 (Mobilitat) 971 13 91 13 (Serveis urbans)
Fax: 971139137

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES APTES EN LA PROVA D'APTITUD PROFESIONAL PER A L'OBTENCIÓ DEL PERMÍS DE CONDUCCIÓ D'AUTO-TAXI EN LA CONVOCATÒRIA DEL 29 DE NOVEMBRE DE 2022.

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES APTES EN LA PROVA D'APTITUD PROFESIONAL PER A L'OBTENCIÓ DEL PERMÍS DE CONDUCCIÓ D'AUTO-TAXI EN LA CONVOCATÒRIA DEL 29 DE NOVEMBRE DE 2022.

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES A LA PROVA D'APTITUD PROFESIONAL PER A L'OBTENCIÓ DEL PERMÍS DE CONDUCCIÓ D'AUTO-TAXI EN LA CONVOCATÒRIA DEL 29 DE NOVEMBRE DE 2022.

RELACIÓ DE PERSONES  ADMESES I EXCLOSES A LA PROVA D'APTITUD PROFESSIONAL PER A L'OBTENCIÓ DEL PERMÍS DE CONDUCCIÓ D'AUTO-TAXI EN LA CONVOCATÒRIA DEL 29 DE NOVEMBRE DE 2022.

CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI NOVEMBRE 2022
El termini de presentació de sol·licituds és del 7 al 22 de novembre de 2022

LLISTAT DEFINITIU PERSONES APTES EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI MARÇ 2022

LLISTAT PROVISIONAL PERSONES APTES EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI MARÇ 2022

LLISTAT DEFINITIU PERSONES ADMESES I EXCLOSES CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR /A AUTO-TAXI MARÇ 2022

DECRET DE BATLIA: AMPLIACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS CONVOCATÒRIA EXAMEN TAXI MARÇ 2022, FINS AL DIVENDRES 25 MARÇ 2022 A LES 12.00 HRS

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI MARÇ 2022

LLISTAT PROVISIONAL PERSONES ADMESES EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI FEBRER 2022 

CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI MARÇ 2022 

LLISTAT DEFINITIU PERSONES ADMESES I EXCLOSES CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI FEBRERO 2022

LLISTAT PERSONES ADMESES I EXCLOSES CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI FEBRER 2022 

CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI FEBRER 2022 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ DESTINADA A LES PERSONES TITULARS DE LLICÈNCIA D'AUTO-TAXI DE CALVIÀ (EUROTAXI). Presentació de sol·licituds fins dia 30 de setembre de 2021.

- Sol·licitud de subvenció

- Model declaració responsable

 

DESCARREGA SOL·LICITUDS MOBILITAT:

Sol·licitud actuació mobilitat

Sol·licitud gual permanent

Sol·licitud targeta aparcament mobilitat reduïda

Sol·licitud targeta de càrrega i descàrrega

Sol·licitud targeta ORA / ACIRE

Sol·licitud targeta estacionament limitat 

DESCARREGA SOL·LICITUDS TAXIS:

Sol·licitud carnet municipal autotaxi

Sol·licitud alta/baixa assalariat autotaxi 

Sol·licitud canvi vehicule autotaxi

Sol·licitud participació examen autotaxi

Sol·licitud transmissió llicència autotaxi (intervius)

Sol·licitud transmissió llicència autotaxi (mortis causa)

DESCARREGA SOL·LICITUDS CEMENTIRIS:

Sol·licitud concessió nínxol/columbari/sepultura

Sol·licitud arrendament nínxol/columbari

Sol·licitud inhumació / trasllat restes mortals

Sol·licitud transmissió drets funeraris (intervius)

Sol·licitud transmissió drets funeraris (mortis causa)