Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

ESTUDIS D'IMPACTE AMBIENTAL, PAISATGÍSTIC I AVALUACIONS DE RISC RELATIU A ELEMENTS MEDIAMBIENTALS

L'avaluació de l'impacte ambiental és un instrument de protecció del medi ambient de gran importància, de caràcter general i preventiu, amb la finalitat d'identificar, predir, interpretar i prevenir o corregir les conseqüències, els efectes o els impactes que determinades activitats o determinats projectes poden tenir sobre el medi ambient.

La Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluacion ambiental a les Illes Balears, regula l'avaluació ambiental dels plans, programes i els projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient de la comunitat de les Illes Balears, en l’exercici de les competències que estableix l’article 30.46 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i en el marc de la legislació bàsica continguda en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i de les directives europees aplicables, sense perjudici de les competències que corresponguin a l’Administració General de l’Estat d’acord amb la legislació bàsica estatal.

L'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Calvià informa els estudis que sobre impacte ambiental, paisatgístic i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals s'aproven a l'Ajuntament de Calvià.

 Els estudis d'impacte ambiental, paisatgístic i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals informats durant l'any 2016 són:

-Estudi Impacte Ambiental del projecte d'explotació i el de restauració, de l'explotació minera Son Bugadelles (núm 30).

-Estudi Impacte Ambiental del projecte de remodelació de l'EDAR Calvià (març 2016).

-Estudio Impacte Ambiental del projecte d'explotació i restaració de l'expotació de la pedrera Ses Vinyes.

-Estudi Impacte Ambiental del projecte d'explotació i retauració de la pedrera Es clot des Dalmau.