Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

ESTUDIS D'IMPACTE AMBIENTAL, PAISATGÍSTIC I AVALUACIONS DE RISC RELATIU A ELEMENTS MEDIAMBIENTALS

L'avaluació de l'impacte ambiental és un instrument de protecció del medi ambient de gran importància, de caràcter general i preventiu, amb la finalitat d'identificar, predir, interpretar i prevenir o corregir les conseqüències, els efectes o els impactes que determinades activitats o determinats projectes poden tenir sobre el medi ambient.

La Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluacion ambiental a les Illes Balears, regula l'avaluació ambiental dels plans, programes i els projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient de la comunitat de les Illes Balears, en l’exercici de les competències que estableix l’article 30.46 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i en el marc de la legislació bàsica continguda en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i de les directives europees aplicables, sense perjudici de les competències que corresponguin a l’Administració General de l’Estat d’acord amb la legislació bàsica estatal.

L'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Calvià informa els estudis que sobre impacte ambiental, paisatgístic i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals s'aproven a l'Ajuntament de Calvià.

 Els estudis d'impacte ambiental, paisatgístic i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals informats són:

Projectes 2016:

1- Estudi Impacte Ambiental del Projecte d'explotació i el de restauració, de l'explotació minera Son Bugadelles (núm 30).

2- Estudi Impacte Ambiental del Projecte de remodelació de l'EDAR Calvià .

3- Estudi Impacte Ambiental del Projecte d'explotació i restaració de l'expotació de la pedrera Ses Vinyes.

4- Estudi Impacte Ambiental del Projecte d'explotació i retauració de la pedrera Es clot des Dalmau.

5- Document ambiental sobre el projecte d'instal·lacions de serveis Platja de Portals Vells.

6- Projecte Estació de Bombeig provisional per a la recirculació d'aigua a Palmira.

 

Projectes 2018:

1- Projecte de recirculació d'aigua a la plata de Palmira. Peguera-Calvià.

 

Projectes 2019:

1- Projecte d'urbanització de la UA/MG pertanyent al PMT-MG (PERI). Prat de Magaluf.

 

Projectes 2020:

1- Document inicial (sol·licitud d'abast de l'estudi d'impacte ambiental) Projecte de Restauració de la Pedrera Clot d'en Dalmau.

2- Projecte Construcció Habitatges de Protecció Oficial a Santa Ponça.

3- Informe Seguiment Ambiental Juny 2020 Projectes executius sobre la reserva estratègica del sòl (RES-4) a Santa Ponça. Fase 1 i 2.

4- Informe Seguiment Ambiental Octubre 2020 Projectes executius sobre la reserva estratègica del sòl (RES-4) a Santa Ponça. Fase 1 i 2.

 

Projectes 2021:

1- Document ambiental Projecte Dotació de Serveis UA-PG/03 a Peguera.

2- Informe Seguiment Ambiental Juny 2021 Projectes executius sobre la reserva estratègica del sòl (RES-4) a Santa Ponça. Fase 1 i 2 (APROVAT)

 

Pàgina actualitzada a 2021-08-27