Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Pla d'Acciķ per a les Persones Majors

Prop d'un 70 per cent de la població de Calvià té entre 16 i 64 anys, la qual cosa fa preveure un clar envelliment de la població del municipi que en els propers 30 anys concentrarà la major part de la seva població en el grup de persones majors, i obligarà a plantejar noves polítiques d'envelliment actiu en els propers anys. Aquesta és una de les conclusions que es recullen en l'estudi  Diagnòstic i pronòstic de les persones majors de Calvià, i que serà la base del Pla d'Acció per a les persones majors que el Ajuntament té previst elaborar.

Segons l'estudi, la fotografia actual de la població indica que Calvià, amb un índex d'envelliment de 87 en 2016, es troba entre els municipis amb un dels índexs més baixos de tota Espanya, i en relació al conjunt de l'Estat que és de 116 (l'índex d'envelliment és el quocient entre el nombre de persones de més de 64 anys, i el nombre de joves menors de 16 anys). Per tant, es conclou que avui dia la població de Calvià no està molt envellida, però segueix la tendència de creixement d'Espanya. Així, el nombre de persones majors a Calvià ha passat del 7,75% l'any 1998, al 14,59% l'any 2016 i al 16,80% al gener de 2018.

Un altre de les dades significatives que aporta el diagnòstic és que a partir dels 70 anys s'observa una feminització de la vellesa a Calvià, ho il·lustra, per exemple, el fet que el 64 per cent de la població major de 85 anys són dones, enfront del 36 per cent d'homes. Respecte a la solitud, que preocupa tant a les persones majors com als professionals que treballen amb elles, en el 2016 un 22,87% de la població de 65 anys i més vivien solos.

És interessant també, donada la configuració del municipi, observar que si el municipi té 18 nuclis de població amb una distribució molt irregular, l'envelliment de la població per zones també és irregular. Així, Santa Ponça i Palmanova són els nuclis més envellits a les tres franges d'edat (55-64, 65-84 i 85 i més), seguits de Son Ferrer i Peguera.

Un altre fet destacable és que la població de 55 anys i més de Santa Ponça és molt nombrosa, per la qual cosa molt probablement en els propers anys seguirà sent el nucli més envellit i sobre envellit de Calvià. Els nuclis de Costa d'a Blanes i Calvià vila és on es troben el major nombre de persones de 85 anys i més del municipi.

El Diagnòstic i pronòstic de les persones majors de Calvià és el document base per redactar el Pla d'Acció per a les persones majors, la qual cosa permetrà dissenyar polítiques d'envelliment actiu per als propers anys, tenint en compte, el canvi en el model de participació social, cívica i política que es produirà per part dels ara sèniors joves -que arribaran a l'etapa de persona major-, i que tenen un perfil diferent: són persones més formades, són més independents i són més reivindicatives amb els seus drets i en la forma de gestionar la seva autonomia personal.