Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Colōnies felines

L'Ordenança municipal sobre benestar animal i tinença d'animals que viuen en l'entorn humà, a través de l'article 8.6 s'estableix que l'Ajuntament de Calvià promourà el control de les colònies de moixos ferals situats, en espais públics o privats, en col·laboració amb les associacions i entitats cíviques sense ànim de lucre, mitjançant el mètode CER (captura–esterilització-retorn) de les colònies controlades de moixos urbans. 

Controlar la grandària d'aquestes colònies mitjançant la seva esterilització és l'objectiu que l'Ajuntament de Calvià desitja aconseguir. Aquest model de gestió permet:

  • Reduir o eliminar els possibles problemes que puguin sorgir amb la presència de moixos no controlats.
  • Estabilitzar la grandària de les colònies.
  • Millorar la qualitat de vida dels moixos urbans i contribuir a la seva convivència amb l'entorn.

Així mateix, amb la finalitat que compti amb millor informació i assessorament, i que pugui exercir d'interlocutor, l'ordenança inclou la figura de l' “alimentador/a” de la colònia acreditat, que haurà de comptar amb les associacions i entitats cíviques sense ànim de lucre que col·laborin amb el Ajuntament.

DEFINICIONS

Moix feral: s'estableix la consideració diferenciada del moix feral enfront del moix domèstic, i es reconeix la seva idiosincràsia pròpia. Els moixos ferals són membres de l'espècie de felí domèstic (Felis catus), però no estan socialitzats amb els éssers humans i per tant no són adoptables. Els moixos ferals apareixen per l'abandó o la fugida de moixos domèstics, que es converteixen en moixos assilvestrats després de viure un temps per si mateixos, o són moixos descendents d'altres moixos ferals. Els moixos ferals porten vides saludables i naturals en el seu propi espai; la seva llar està a l'aire lliure.

Colònia felina de moixos ferals: consisteixen en l'agrupació controlada de moixos sense persona propietària o posseïdora coneguda, degudament esterilitzats, que conviuen en un espai públic o privat, a càrrec d'organitzacions i entitats cíviques sense afany de lucre, amb l'objectiu de vetllar pel seu benestar i on reben atenció, vigilància sanitària i alimentació. L'Ajuntament de Calvià promou l'existència de les colònies controlades i registrades de moixos ferals i dóna suport a les entitats que cuiden d'ells.

Mètode CER: Procediment per a controlar les colònies de moixs ferals aplicant el sistema de Captura, Esterilització i Retorn, acompanyat del corresponent sistema de control de l'evolució d'aquesta. El seu objectiu és disminuir la grandària de les poblacions i la seva taxa de creixement incidint sobre la seva fertilitat.

Cuidador o alimentador: Tindrà aquesta consideració la persona que es comprometi a ocupar-se de la cura i atenció dels animals, així com del control de la immigració i altres accions que resultin necessàries per a la viabilitat i manteniment de la colònia.

Entitat col·laboradora: Tindran aquesta consideració les associacions de protecció animal que col·laborin amb l'Ajuntament de Calvià en la consolidació i control de les colònies felines.

SOL·LICITUDS

 Qualsevol persona interessada en la col·laboració en l'estabilització i cura d'una colònia de gats del municipi de Calvià realitzarà la sol·licitud mitjançant model normalitzat (ANNEX I) i, juntament amb la documentació addicional exigida, es presentarà en qualsevol de les oficines de registre del Ajuntament de Calvià.

Per a la tramitació de l'autorització com a cuidador de colònia de gats ferals, haurà d'acreditar-se:

Majoria d'edat del sol·licitant (DNI i fotocòpia)

Compromís de col·laboració en l'alimentació i cura de colònies ferals segons model adjunt (ANNEX II)