Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Solˇlicitud de modificaciķ de la superfície local i alteraciķ taxa

Solˇlicitar l'alteració o modificació de la superfície estipulada en el projecte de llicència d'activitat, per si es fa necessari modificar la tarifa de la taxa de fems de comerços.

Procediment:
S'inicia a petició de l'interessat o del seu representant, presentant la documentació en el Servei d'Atenció al Ciutadà.

Posteriorment el Servei de Gestió Tributària verifica "in situ" l'alteració de la superfície o modificació solˇlicitada i es notifica a l'interessat.

Documents a presentar:
- Instància general degudament emplenada i tota aquella documentació que acrediti la solˇlicitud a què fa referència.

- En cas de representació, una autorització o poder que n'acrediti la condició.

Normativa aplicable:
Llei 30/1992 de procediment administratiu comú.

Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida i eliminació de fems.