Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Visita Calviā 

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Notificaciķ de l'adquiridor o donatari del negoci jurídic subjecte a IVTNU

L'adquirient o dotatari declara que ha intervengut en el negoci júrídic subjecte a l'impost municipal sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Procediment:
S'inicia a petició de l'adquirirent o donatari.

S'ha de presentar en el termini de 30 dies hàbils a comptar des què es produeixi la meritació de l'impost.

Documents a presentar:
- Formulari específic degudament emplenat, que podrà adquirir a la Secció de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Calvià.

- Còpia simple de l'escriptura.

- Fotocòpia del rebut de l'IBI.

- En cas de representació, una autorització que n'acrediti la condició.

Normativa aplicable:
Ordenansa reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

-RDL 2/2004.

-Llei General Tributària