Català Castellano English

Els nous temps, la renovació i el canvi de signe polític de l’Ajuntament volem que siguin clarament perceptibles per als ciutadans. I aquest web n’ha de ser un exponent i una mostra, un instrument útil per fer veritable la comunicació amb els ciutadans i la transparència, eixos del nostre programa electoral.

Tenim nous camins a recórrer per arribar a les nostres fites, uns objectius molt clars de millora del turisme, l’entorn i la qualitat de vida dels ciutadans, i feim nostre el conegut vers d’Antonio Machado: «se hace camino al andar», amb cada passa. No volem que el ciutadà hagi de tenir una actitud sols passiva, expectant, limitada a esperar si els seus problemes es resolen o no, o si, per començar, es reconeixen.

Per això aquestes primeres paraules de presentació de la nova etapa de l’Ajuntament no vull que siguin únicament una declaració sinó també un convit a la participació i a la crítica, a fer el camí amb nosaltres.

 

Aquest web es troba en procés de renovació des del primer moment de la constitució del nou Ajuntament. Ha de ser una eina útil perquè els ciutadans puguin observar el dia a dia del treball de la institució i fer-se’n una opinió pròpia, amb totes les garanties de què els escoltarem.

 

També ha de ser una finestra al món, a possibles turistes o viatgers que ens vulguin visitar. I això requereix no sols una millora de les infraestructures turístiques sinó també respecte pel medi ambient i pel patrimoni cultural, els nostres signes d’identitat.

 

Transparència, participació i una nova perspectiva turística tenen en comú que sols són realitzables si partim de la realitat i la veritat. Per això la nostra mirada al municipi serà sempre d’acurada observació del que realment preocupa als ciutadans, no una ullada ràpida i sectorial. Després totes les decisions s’explicaran de manera clara, intel·ligible, sense floritures o subterfugis.

 

Volem que quan els ciutadans accedeixin al nou web es trobin en un lloc amable i acollidor, que parla el seu llenguatge i escolta les seves paraules, un espai net, il·luminat i sense cap racó a les fosques.

 

 

Alfonso Rodríguez Badal, batle de Calvià.