Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Ecoprojectes

Al servei de Medi Ambient duim a terme, a través de col·laboracions amb entitats, projectes de conservació i coneixement del medi natural de Calvià. Els projectes actualment vigents són;

1. CENTRE OFICIAL D'ACOLLIDA DE LA TORTUGA MORA

La tortuga mora (Testudo graeca) és un queloni terrestre amb una closca que cobreix la major part del cos. Pel seu aspecte extern, es pot confondre fàcilment amb la seva parenta la tortuga mediterrània (Testudo hermanni), que també trobam a Mallorca. Els trets més característics i fàcils per diferenciar-la d'aquesta són els següents:

  1. Closca de color crema, marró o gris fosc amb taques fosques irregulars, poc definides i molt variables entre exemplars, mentre que a la tortuga mediterrània és de color groc amb taques negres més definides.

2.

A) La placa supracaudal és sencera, mentre que a la tortuga mediterrània està dividida.

B) Plastró amb taques fosques irregulars, mentre que la mediterrània presenta dues bandes negres longitudinals.

C) La tortuga mora presenta un esperó corni a la part posterior de cada cuixa. La punta de la coa de la tortuga mora és nua mentre que a la mediterrània presenta una escata doble a l’extrem, semblant a una ungla còrnia.

 

La distribució mundial de l'espècie inclou el sud i est de la conca mediterrània, els Balcans, el Caucas, Orient Mitjà i Àsia Central fins Iran. Es troben també a les illes mediterrànies de Mallorca, Sardenya, Sicília, Malta i Creta. A la península ibèrica hi trobam dues poblacions, una al sud de Múrcia i nord d'Almeria, i una altra més petita a Doñana (Huelva). L'única població present a Mallorca es troba a l'oest, trobant-se gran part de les subpoblacions al municipi de Calvià, tot i que s’han trobat alguns individus als municipis veïnats d'Andratx, Palma i Puigpunyent.

La tortuga mora (Testudo graeca) és una espècie actualment amenaçada per (1) l'alteració i pèrdua de l'hàbitat, bé sigui pel canvi en l´ús del sòl o bé per la fragmentació del territori i per (2) la captura d'individus silvestres il·legalment per tenir-los a patis i jardins.

A la finca pública de Galatzó disposam d'un Centre Oficial d'Acollida de tortuga Mora, amb col·laboració amb el Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB).

Si tens qualque tortuga mora a ca teva, du-la al Centre d'Acollida de Galatzó (971 130 577; mediambient@calvia.com) o al COFIB (Carretera Palma- Sineu, Km 15; 607554055). Els responsables del COFIB primer l'identificaran, comprovaran que estigui sana, i posteriorment l'alliberarem al camp per tal d'incrementar el nombre d'individus en llibertat.

És molt important no alliberar cap tortuga al medi sense passar abans pel COFIB, ja que s’ha de comprovar que estigui sana i s’ha de triar un lloc que sigui adient.

El Centre d'Acollida de tortuga mora consta de 30 m2, amb dos-tres exemplars, per fer-ne educació ambiental, i d'una petita àrea de quarantena, per acollir temporalment aquells exemplars procedents de donacions de particulars (que els han tingut com animals de companyia), abans de la revisió per part del personal del COFIB.

2. BIODIBAL

El juny de l'any 2020 l’Ajuntament de Calvià va adherir-se al projecte Biodibal, per permetre un increment del coneixement sobre la biodiversitat del municipi de Calvià, la posta en valor del municipi des del punt de vista de la biodiversitat i millora  l’accés a la informació sobre biodiversitat del municipi als residents de Calvià i també als que ens visiten o pensen visitar-nos.

El projecte Biodibal en essència pretén esser un espai on conflueixi tota la informació sobre la Biodiversitat de les Illes Balears nodrit a partir de tots els actors implicats (Administracions, ONGs, centres de recerca i universitats, empreses i ciutadans). I, un cop es vagi nodrint d’informació donar a aquesta un triple ús: a) científic-tècnic, b) turístic i c) educatiu i divulgatiu. Actualment, Biodibal constitueix la plataforma amb major informació sobre la distribució d’espècies de les Illes Balears.

Consulta la secció del municipi de Calvià, a la web de biodibal; https://biodibal.uib.cat/ca/#/municipis/selected_municipi/606c2d3575bc30001f0f09e4

O descarregat l'App de Biodibal https://play.google.com/store/apps/details?id=com.biodibal.mobile_app&hl=es&gl=US 

Descarregat el quadern de natura de la finca pública de Galatzó aquí

3. SOCIETAT ESPANYOLA D'ORNITOLOGIA (SEO/BirdLife)

SEO/BirdLife a través del seu GRUP LOCAL SEU-VIROT BALEARS du a terme, a través d'un conveni de col·laboració amb l'ajuntament de Calvià,  actuacions (i el seu seguiment) destinades a afavorir i protegir a l'avifauna i els seus hàbitats i a realitzar activitats d'educació i divulgació ambiental en l'àmbit del terme municipal de Calvià. Així mateix el GRUP LOCAL proporciona assessorament a l'Ajuntament, sobre la base de la seva experiència, en aquelles actuacions que pugui dur a terme el servei de medi ambient, i que tinguin per fi la conservació i recuperació de l'avifauna local.

Les actuacions començades l'any 2021, són; (1) observatori (aguait) d'aus a la finca de Galatzó, (2) menjadora de milanes, (3) panells informatius d'avifauna de Galatzó, (4) tallers d'aus per escoles i instituts, (5) caixes niu i (6) millora del coneixement de les aus de Calvià. 

Pòster dels aucells de la Finca Pública de Galatzó. Descarrega-ho fent clic aquí

Observatori d'aucells de la finca de Galatzó

L'aguait es podrà reservar a partir del 19 de setembre de 2022. Per fer la sol·licitud, s'ha d'escriure un correu a mediambient@calvia.com, aportant la següent informació;

- Nom complet i DNI

- Lloc de residència i empadronament

- Telèfon de contacte i/o correu electrònic

- Data i hores en què es vol fer ús de l'aguait

- Si pertany a qualque associació de fotografia o de conservació de la naturalesa

Una vegada rebuda la sol·licitud, es donarà resposta a la petició, i si s'autoritza, s'explicaran les condicions i protocol d'ús.