Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Ecoprojectes i Educaci ambiental

L'Àrea d'educació ambiental i ecoprojectes s'encarrega de;

1. Du a terme la implementació, avaluació i seguiment del Pla estratègic d'Educació Ambiental del Departament 

2. Dissenya, planifica, desenvolupa i avalua projectes ecològics i de sostenibilitat 

3. Exerceix la coordinació de la participació de voluntaris, ciutadans i entitats en activitats medioambientals

4. Coordina i imparteix els programes i tallers d’educació ambiental 

5. Gestiona la web i les xarxes socials de medi ambient

6. Gestiona els programes i convenis de conservació del medi natural