Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Conoce Calvià

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Ayuntamiento Calvia Visita Calvia Ciudadania Calvia

Sa Mesquida (poca romana)

Localització i accessos

El jaciment de Sa Mesquida està situat a la badia de Santa Ponça al costat d'un mercat de Caprabo. Aquesta estació es pot considerar el primer exemple de vila romana que s'ha excavat a Mallorca.

El seu descobriment es va realitzar a finals del segle passat quan Seguí Rodríguez al 1886 va notar l'aparició de ceràmiques en els voltants d'un lloc anomenat Sa Mesquida. Al 1976, amb motiu de les obres d'un xalet es varen recollir diversos materials, però no serà fins al 1984 amb la construcció d'un mercat quan es trobaren les primeres estructures i es començaren les excavacions sistemàtiques del jaciment.

Descripció de les estructures

Els resultats obtinguts a les excavacions han permès descobrir l'estructura d'una part de la vila romana i conèixer les activitats a les que es dedicaven. Les estructures arquitectòniques exhumades demostren l'existència d'una sèrie d'habitacions de dimensions similars disposades al voltant d'un pati central a on es troba un pou.

Un dels descobriments més importants són les restes d'un forn per a la fabricació de ceràmica i dos abocadors a on es tiraven les peces defectuoses i/o massa cuites.

Per una altre part la presència de restes de dipòsits per a la transformació de productes del camp i d'altres indicis com un pes de xarxa, pareixen indicar que l'assentament estava dedicat a l'explotació de recursos agraris i marítims propers, així com a la producció de ceràmica comuna.

La cronologia d'aquestes estructures està centrada cap al segle I d. C. a pesar que les darreres campanyes han permès documentar l'existència de diferents fases abans de la nostre era.

Un dels descobriments més espectaculars fou la cisterna que es pot veure a l'entrada d'un bloc d'apartaments a la vila Puig Blanc. Amb motiu de les obres al solar, una pala excavadora va arrasar part de la coberta d'aquesta cisterna. L'excavació arqueològica va demostrar que aquesta estructura havia estat utilitzada com a femer al segle V d. C. i també a finals del segle VI d. C.

Al seu interior es varen trobar les escombraries de la vida quotidiana de la vila a aquells moments. Es recuperaren gran quantitat de ceràmiques de vaixelles de cuina, àmfores, vidres, materials de construcció i molta fauna que ha permès obtenir molta informació sobre els hàbits alimentaris i activitats com la caça. Entre les ceràmiques recuperades es troben peces arribades de tot el Mediterrani: del pròxim Orient, del Nord d'Àfrica, del sud de França, de la Península Ibèrica i d'Eivissa, que proporcionen dades molt valuoses sobre el comerç marítim durant l'Antiguitat tardana i que permeten descartar la idea que durant aquesta època les balears estaven aïllades fruit de la caiguda i crisi del món romà