Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Decrets de Batlia

Les funcions, delegacions i responsabilitats dels membres de la Corporació s'han determinat per el batle mitjançant els Decrets corresponents que es poden consultar a continuació:

 Altres decrets

Decret pel qual es regulen les característiques específiques de prestació del servei de recollida de residus municipals i neteja d'espais públics any 2020 BOIB 85 de 16 de maig de 2020