Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Conoce Calvià

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Ayuntamiento Calvia Visita Calvia Ciudadania Calvia

Casita / Coneix Calvi / Calvi en Xifres

Calviá en Linkedin

Calviá en Facebook

Calviá en Twitter

Calvi en Xifres

L'IBESTAT, Institut d'Estadística de les Illes Balears, proporciona d'una manera àgil i transparent estadístiques diverses que poden ser d'interès de la societat. L'accés al seu portal web permet garantir un estudi detallat de la realitat als ciutadans, empreses i institucions de Calvià, a través d'estadístiques públiques, organitzades per criteris d'objectivitat i rigor metodològic, que fan possible l'explotació de dades oficials.

Calvià Municipi en Xifres és una eina important a l’hora de mantenir una actualització diària de la informació estadística, com a eina viva que és. Permet complir amb l'objectiu de transparència de la informació per contribuir a la millora de la qualitat i excel·lència dels serveis públics del nostre municipi.

Accediu a la informació de
Calvià en IBESTAT