Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Programa CONFIA

L'objecte d’aquest conveni és la implementació per part de Treball Solidari, en col·laboració amb els diferents serveis de l'Ajuntament de Calvià, d'un programa per donar suport tècnic i financer a l'autoocupació i a la creació i enfortiment de petites empreses i d'activitats generadores d'ingressos.

El programa està dirigit a dones residents i empadronades al municipi de Calvià i que viuen en situació d’exclusió social i/o financera. Aquestes dones beneficiàries sortiran d'un procés de selecció en el qual participaran coordinadament els tècnics de Treball Solidari i diferents serveis de l'Ajuntament de Calvià, en especial des dels Serveis Socials i l'IFOC.

Igualment, la incorporació posterior de noves dones beneficiàries, així com l'eventual sortida d'alguna beneficiària, sempre haurà de comptar amb l'aprovació d'ambdues parts.

Les dones beneficiàries seran seleccionades amb els següents criteris i prioritats: situació d'atur, famílies monomarentals, dones immigrants amb autorització per treballar a Espanya, dones majors de 50 anys en situació d'atur de llarga durada i joves amb dificultats per a la inserció laboral.

Un dels objectius és donar impuls a les dones que han començat petites iniciatives empresarials o a les que tenen voluntat de fer-ho i necessiten suport tècnic, acompanyament i finançament per dur a terme l'activitat d'autoocupació.