Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Rebuts en perode de pagament voluntari

Campanya de pagament de rebuts en període voluntari 2020

  • Els contribuents donats d'alta a la Carpeta ciutadana, hauran de realitzar el pagament a través d'aquesta Carpeta, al lloc web http://www.calvia.com/carpeta. L'Ajuntament no els ha de remetre les corresponents rebuts en la carta informativa que els enviï, encara que sí una relació dels tributs que es trobin pendents de pagament.
  • Als contribuents amb el pagament domiciliat d'aquests tributs, es produirà el càrrec de l'import a el compte bancari designat, sense necessitat de cap actuació per part seva. No obstant això, a la carta informativa que els enviï figurarà una relació dels tributs que es carregaran en compte en la data indicada. Així mateix, en els justificants de pagament que els enviï la seva entitat financera, figurarà el valor cadastral de l'immoble.
  • Finalment, les persones jurídiques (amb NIF que comenci per A i B) hauran de realitzar a través de la Carpeta Ciutadana, al lloc web www.admonline.calvia.com. L'Ajuntament no els ha de remetre les corresponents rebuts en la carta informativa que els enviï, encara que sí una relació dels tributs que es trobin pendents de pagament.

Per a més informació
Oficina Municipal de Tributs de Calvià.
Telèfons: 971 69 99 05 i 971 69 99 06.
correus electrònics: gestiotribut@calvia.com i recaudacion@calvia.com