Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Casita / El teu Ajuntament/ Perfil del Contractant

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Segons allò que disposa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s'informa a la ciutadania que se suspenen i s'interrompen els terminis per a la tramitació de tots els procediments administratius. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència l'esmentat Reial Decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix. El Perfil del Contractant és el lloc del web de les administracions públiques en el qual es publica la informació relativa a la contractació administrativa, com ara els anuncis de licitació, les adjudicacions provisionals i definitives, i els plecs de contractació. 

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ: licitacions publicades des del 9 de març de 2018 
INFORMACIÓ D'INTERÈS: guies que permeten conèixer el funcionament de la Plataforma de contractació del sector públic.
PROCEDIMENTS EN CURS I ALS CONTRACTES MENORS: informació relativa als contractes menors i l'històric de licitacions d'aquesta Administració.
També té accés a la informació de contractes de les diferents entitats depenents de l'Ajuntament de Calvià: Calvià 2000, Llar de Calvià, IMEB, Oficina Municipal de Tributs i Fundació Calvià.

En el Servei de Contractació de l'Ajuntament de Calvià, c/ Julià Bujosa Sans, batle, nº 1, 07184 Calvià, telèfon 971 139157 atén a l'efecte de resoldre dubtes, de dilluns a divendres en horari de 9 a 14h. A l'efecte de realitzar aclariments i consultes a la documentació publicada, s'haurà de fer a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Els horaris de suport de la DGPE són de dilluns a dijous de 9 a 19 hores i divendres de 9 a 15 hores. Telèfon 915241242. Correu electrònic: licitacionE@minhap.es

Pla anual de contractació corresponent a l'exercici 2020
Pla anual de contractació corresponent a l'exercici 2021