Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Campanya per evitar brutícia a Magaluf

Dimecres, 12 de juny de 2019

CALVIÀ 2000 I LA POLICIA LOCAL REALITZEN UNA CAMPANYA A MAGALUF PER A EVITAR LA BRUTÍCIA PRODUÏDA PELS CLIENTS DELS TAKEAWAY

Aquests establiments de menjar ràpid són responsables de la neteja de l'espai que limita amb la seva façana exterior i voltants.

També s'informa als locals amb terrassa de la seva obligació de no tirar els seus residus ni l'aigua bruta a la via pública quan netegin els seus recintes.

Calvià 2000 i la Policia local realitzen una campanya per evitar la brutícia produïda pels clients dels Takeaway a Magaluf, ja que aquests establiments de menjar ràpid, que abunden especialment a Punta Balena i treballen pràcticament les 24 hores del dia, són els responsables de les tasques de neteja de l'àrea d'influència propera de la seva activitat.

Cada dia, es produeix una gran acumulació de residus plàstics (tassons, palletes, plats, embolcalls) i orgànics (restes de menjar, greix, vòmits, líquids de les bosses d'escombraries, entre d'altres) a primera hora del matí, la qual cosa obliga l'empresa pública de neteja a destinar diàriament un equip de més de 20 operaris als carrers Punta Balena, Martí Ros i alguna adjacent. A l'estiu, s'arriben a recollir del sòl 500 kg de residus cada dia.

La normativa municipal, i concretament el decret -aprovat el passat 11 d'abril- de desenvolupament de l'Ordenança municipal per a la recollida de residus municipals i neteja d'espais públics, entén per "àrea d'influència" dels Takeaway la zona compresa en una circumferència de 50 metres de radi al voltant de l'establiment, comptat des de les seves portes d'accés. Aquests locals són els responsables de la neteja dels espais públics que limiten amb la seva façana exterior i dels voltants.

Neteja de l'interior i de les terrasses

Els gestors dels establiments fixos que serveixin menjar amb embolcalls i begudes, com ara locals de menjar ràpid, bars, cafès, etc., han, a més, prendre mesures per reduir la producció de residus i el seu abandonament a les vies i espais públics. Així mateix, se'ls insta a propiciar mesures de conscienciació cívica per evitar l'abandonament inadequat dels residus que es generen.

A més d'aquest decret, s'ha informat als locals d'oci i amb terrasses de la prohibició, continguda en l'esmentada ordenança, de dipositar a la via pública els residus i l'aigua bruta procedents de la neteja de l'interior i exterior.

Actuació sancionadora

Tant la Policia local com Calvià 2000 s'han anat realitzant tasques d'informació, de manera que les actuacions que seguiran a les informatives seran les sancionadores. En aquest sentit, cal recordar que l'abandonament o abocament incontrolat de qualsevol tipus de residu pot ser considerat com a infracció, amb sancions que van des dels 300 als 9.000 euros.