Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Mobilitat i Serveis Urbans

Aquest departament gestiona i coordina les següents activitats:

  • Manteniment, senyalització vertical i horitzontal.
  • Estudis i projectes de remodelació de circulació en el terme de Calvià, elaborant projectes de senyalització, zones d'aparcaments, per als vianants, etc.
  • Gestió dels transports de competència municipal.
  • Gestió dels cementeris municipals.
  • Connexions d'aigua potable i clavegueram.

 Adreça: c/ Julià Bujosa Sans batle, 1. 07184 Calvià.
Telèfon: 971 13 91 76 (Mobilitat) 971 13 91 13 (Serveis urbans)
Fax: 971139137

DESCARREGA SOL·LICITUDS MOBILITAT:

Sol·licitud actuació mobilitat

Sol·licitud gual permanent

Sol·licitud targeta aparcament mobilitat reduïda

Sol·licitud targeta de càrrega i descàrrega

Sol·licitud targeta ORA / ACIRE

Sol·licitud targeta estacionament limitat 

DESCARREGA SOL·LICITUDS TAXIS:

Sol·licitud carnet municipal autotaxi

Sol·licitud alta/baixa assalariat autotaxi 

Sol·licitud canvi vehicule autotaxi

Sol·licitud participació examen autotaxi

Sol·licitud transmissió llicència autotaxi (intervius)

Sol·licitud transmissió llicència autotaxi (mortis causa)

DESCARREGA SOL·LICITUDS CEMENTIRIS:

Sol·licitud concessió nínxol/columbari/sepultura

Sol·licitud arrendament nínxol/columbari

Sol·licitud inhumació / trasllat restes mortals

Sol·licitud transmissió drets funeraris (intervius)

Sol·licitud transmissió drets funeraris (mortis causa)

 

 

Notificació acord

CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI ABRIL 2021.
Convocatòria d'examen de conductor/a d'auto-taxi per al 12 d'abril de 2021. Lloc: Casal de Peguera (Carrer dels Pins, 17 - Peguera), a les 9 h. El termini de presentació de sol·licituds és del 15 al 26 de març de 2021. Més informació, feu clic aquí 

Llistat provisional persones aptes-no aptes examen auto-taxi convocatòria 12 d'abril de 2021.

Llistat de persones admeses i excloses examen auto-taxi convocatòria 12 d'abril de 2021.

Relació d'aptes i no aptes en la prova d'aptitud professional per a l'obtenció del permís de conducció d'autotaxi de la convocatòria del 5 de novembre de 2020. Publicat 24/11/2020.

NOVA UBICACIÓ:  Casal de Peguera, C / Pins, 17 de Peguera! Convocatòria de l'examen d'auto-taxi que es celebrarà el 5 de novembre de 2020 a les 9 h  a la Sala de Formació de Policia Local. Publicat el 13/10/2020. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al 23/10/2020.  Decret de Batlia mitjançant el qual es modifica, per motius d'aforament i per complir amb les mesures de prevenció reglamentàries COVID, el lloc en què es realitzarà la convocatòria de l'examen de taxi del dia 5 de novembre de 2020 a les 9 h. 

Llistat de persones admeses i excloses examen auto-taxi convocatòria 5 de novembre de 2020.

Bases reguladores i convocatòria de subvencions destinada a la concessió de subvencions als titulars de llicències d'auto-taxi que tinguin adscrit un vehicle adaptat, per l'adquisició de nous vehicles adaptats  (07/07/2020)
El termini per presentar instàncies és de 20 dies naturals des del dia següent a la seva publicació

Llista definitiva d'aptes i no aptes de la convocatòria examen d'auto-taxi de l'11 febrer 2020

Convocatòria examen d'auto-taxi 25 març 2020 a les 9h a la Sala de Formació de Policia Local

Bases de la nova convocatòria de l'examen d'auto-taxi febrer 2020

Llista provisional de persones admeses i excloses en la convocatòria ex. taxi de l'11 febrer 2020

Llista definitiva de persones admeses i excloses en la convocatòria ex. taxi de l'11 febrer 2020

Llista provisional d'aptes i no aptes en la convocatòria ex. taxi de l'11 febrer 2020

Relació de persones aprovades en la prova d'aptitud professional per l'obtenció del permís de conducció d'auto-taxi a la convocatòria del 16/04/2019

Bases de la nova convocatòria de l'examen d'auto-taxi, convocada per al dimarts 16 d'abril de 2019

Relació de persones aprovades en la prova d'aptitud professional per l'obtenció del permís de conducció d'auto-taxi a la convocatòria del 06/03/2019