Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Mercats d'estiu

MERCATS TEMPORALS D'ESTIU 2021

 • Decret de Batlia de 22/7/2021 pel qual s'aprova el llistat de persones autoritzades i el llistat de persones desistides en el procediment d'adjudicació.
 • 8/7/2021: Acta del 2n sorteig realitzat per a adjudicar serveis no comercials de pentinats ètnics.
 • 23/06/2021: Decret de Batlia d'aprovació del llistat definitiu dels llocs de venda i d'activitats no comercials.
 • Acta del sorteig realitzat el 22/06/2021 per als serveis no comercials de pentinats ètnics.
 • Decret de Batlia d'aprovació del llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses. Fi del termini per a presentar les sol·licituds: 10/06/2021.
 • Acord del Ple del Ajuntament de 25/3/2021 pel qual s'aprova la bonificació del 20% dels imports liquidables precisos per a l'exercici de qualsevol activitat comercial ambulant o no sedentària en el domini públic municipal de Calvià, amb efectes del dia 01/01/2021 fins 31/12/2021.
 • Decret de Batlia pel qual s'aproven les bases reguladores de les autoritzacions de venda ambulant o no sedentària en els mercats periódics i temporals d'estiu. Així mateix s'aproven les bases reguladores de les autoritzacions d'activitats no comercials annexes a aquests mercats. El termini per presentar la documentació finalitza el 16/04/2021.
 • Model de sol·licitud d'autorització per a activitat comercial.
 • Model de sol·licitud d'autorització per a activitat no comercial.

La presentació de sol·licituds o documents a l'Ajuntament de Calvià es pot fer de diferents maneres, mentre es mantingui l'Estat d'Alarma declarat per Reial Decret i la resta de normes que s'han dictat, o que es puguin dictar, i mentre segueixin en vigor les mesures de seguretat i de distanciament social:

 1. Si ja té certificat electrònic o DNIe, pot enviar de manera telemàtica sol·licituds i documents a l'Ajuntament de Calvià per mitjà de Registre Electrònic General de l'AGE.
 2. Si vol o necessita obtenir un certificat electrònic, durant l'estat d'alarma, per enviar de manera telemàtica sol·licituds i documents a l'Ajuntament de Calvià, contacti amb el 971 13 91 03 o enviï un correu a poblacio@calvia.com
 3. Si necessita presentar sol·licituds o documents a l'Ajuntament, de manera urgent, i no té certificat electrònic o DNIe, davant el tancament de l'atenció presencial de les oficines de l'Ajuntament de Calvià, com a mesura de contenció del COVID19, i per donar resposta a la necessitat de presentació urgent d'escrits, comunicacions o sol·licituds, s'ha habilitat un tràmit extraordinari i temporal que no requereix un mitjà electrònic d'autenticació. Forma de presentació: En línia a la web de l'Ajuntament, a través d'un formulari: AQUÍ. S'haurà d'adjuntar el model de sol·licitud d'autorització així com la documentació establerta en les bases. Aquest accés té caràcter provisional, es mantindrà mentre romangui la situació ocasionada pel COVID19, i s'ha d'utilitzar de manera excepcional, únicament per a realitzar presentacions urgents, que no poden ser ajornades, i que no puguin ser realitzades de manera presencial. Tràmit d'exclusiu ús per persones físiques, no obligades a tramitar electrònicament dacord amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015

MERCATS TEMPORALS D'ESTIU 2020

 • Resolució de Batlia per la qual s'aprova la relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses en el procediment d'adjudicació de llocs en els mercats periòdics i temporals d'estiu per a la temporada 2020 i activitats no comercials annexes als mercats. Publicació en data 11/08/2020. El termini per presentar la documentació finalitza el 18/08/2020.
 • Acta del sorteig en relació a les autoritzacions d'activitats no comercials annexes als mercats d'estiu del terme municipal de Calvià per a l'any 2020.
 • Resolució de Batlia per la qual s'aprova la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses.

El període de presentació de sol·licituds comença el 15 de maig de 2020 i finalitza en un termini de deu (10) dies hàbils. S'ha de tenir en compte que la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19; estableix que es "suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest".

 • Model de sol·licitud d'una parada per a activitat comercial. 
 • Model de sol·licitud d'una parada per a activitat no comercial.
 • Decret de batlia pel qual s'aproven les bases reguladores de les autoritzacions de venda ambulant o no sedentària en els mercats periòdics i temporals d'estiu per a la temporada 2020. Així mateix s'aproven les bases reguladores de les autoritzacions d'activitats no comercials annexes a aquests mercats. i, finalment, les ubicacions dels mercats per a la citada temporada. BOIB núm. 082 de 14 de maig de 2020. Veure aquí.

Per accedir a les CONVOCATÒRIES ANTERIORS A L'ANY 2020 clicau aquí.