Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Subvencions comerį

Presentació de sol·licituds
La presentació de sol·licituds es pot fer de diferents maneres  mentre segueixin en vigor les mesures de seguretat i de distanciament social:

1.- Si ja té certificat electrònic o DNIe,pot enviar de manera telemàtica sol·licituds i documents a l'Ajuntament de Calvià per mitjà de Registre Electrònic General de l'AGE.  Si vol o necessita obtenir un certificat electrònic, durant l'estat d'alarma, per enviar de manera telemàtica sol·licituds i documents a l'Ajuntament de Calvià, contacti amb el 971 13 91 03 o enviï un correu a poblacio@calvia.com 
2.- Si no té certificat electrònic o DNIe, davant la limitació de l'atenció presencial de les oficines de l'Ajuntament de Calvià, com a mesura de contenció del COVID19, i per donar resposta a la necessitat de presentació urgent d'escrits, comunicacions o sol·licituds, s'ha habilitat un tràmit extraordinari i temporal que no requereix un mitjà electrònic d'autenticació. Aquest accés té caràcter provisional, es mantindrà mentre romangui la situació ocasionada pel COVID19, i s'ha d'utilitzar de manera excepcional, únicament per a realitzar presentacions urgents, que no poden ser ajornades, i que no puguin ser realitzades de manera presencial. Tràmit d'exclusiu ús per persones físiques, no obligades a tramitar electrònicament dacord amb el que disposa l'article 14.2 Llei 39/15.

SUBVENCIONS 2021-2022: FOMENT DE LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA

 • Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades.
 • Model de sol·licitud.
 • Publicació en el BOIB núm. 141 de 14/10/2021: Extracte de la convocatòria per a la concessió al municipi de Calvià per l'any 2021-2022, de subvencions per el foment de la reactivació econòmica.
 • Publicació en el BOIB núm. 141 de 14/10/2021: Bases reguladores i convocatòria per a la concessió al municipi de Calvià per l'any 2021-2022, de subvencions per el foment de la reactivació econòmica.

SUBVENCIONS 2020-2021: BONS-DESCOMPTE A TRAVÉS D'UNA PLATAFORMA MARKETPLACE 

 • Publicació de la modificació de la convocatòria. BOIB núm. 203 de 3/12/2020.
 • Publicació de la modificació de les bases reguladores. BOIB núm. 201 de 28/11/2020.
 • Publicació del extracte de la convocatòria. BOIB núm. 158 de 12/09/2020.
 • Publicació de les bases reguladores. BOIB núm. 145 de 22/08/2020.
 • Acord de la Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 17/8/2020, pel qual s'aprova la convocatoria i s'autoritza la despesa per import de 125 000,00 €.
 • Convocatòria per a l'atorgament de disposicions dineràries a favor de persones físiques beneficiàries a través de l'adquisició, mitjançant una plataforma marketplace, de bons--descompto bescanviables en els comerços locals adherits.
 • Acord de la Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 17/8/2020, pel qual s'estableix la tramitació urgent de les subvencions pel procediment de concessió directa i s'aproven les bases que regiran la subvenció.
 • Bases reguladores per a l'atorgament de disposicions dineràries a favor de persones físiques beneficiàries a través de l'adquisició, mitjançant una plataforma marketplace, de bons-descompte bescanviables als comerços locals adherits.

SUBVENCIONS 2020-2021: FOMENT DE LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA

 • Documents per a justificar les subvencions concedides.
 • El 7/4/2021 la Junta de Govern ha aprovat la resolució del recursos de reposició presentats contra l'acord de la Junta de Govern local de data 21/12/2020.
 • El 21/12/2020 la Junta de Govern Local ha aprovat la proposta de concessió de las subvencions per al foment de la reactivació econòmica, així com per a l'adaptació de locals en les condicions higiènic sanitàrias per la COVID-19 i els seus Annexos:
  • Annex I: Llistat de beneficiaris
  • Annex II: Llistat d'exclosos i motius d'exclusió.
  • Annex III: Llistat de subvencions no concedides per desistiment, renúncia o incapacidad material sobrevinguda.
  • Annex IV: Llistat d'inadmesos.
 • Publicació de la "Convocatòria per a la concessió, en el municipi de Calvià i per a l'any 2020, de subvencions per al foment de la reactivació econòmica". BOIB núm. 126 de 16/7/2020. Les sol·licituds es poden presentar durant els vint dies hàbils posteriors des del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOIB. Les sol·licituds poden presentar-se del dia 17 de juliol al dia 14 d'agost 2020.
 • Publicació en el BOIB núm. 126 de 16/7/2020 de la Convocatòria. S'inicia el termini per a presentar sol·licituds.
 • Publicació en el BOIB núm. 119 de 7/7/2020 de les bases reguladores. El termini s'inicia amb la publicació de l'extracte de la convocatòria.
 • Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades.
 • Model de sol·licitud.
 • Convocatòria per a la concessió, en el municipi de Calvià i per a l'any 2020, de subvencions per al foment de la reactivació econòmica, així com per a l'adaptació de locals a les condicions higienicosanitàries exigides per la COVID-19.
 • Bases reguladoras per a la concessió, en el municipi de Calvià i per a l'any 2020, de subvencions per al foment de la reactivació econòmica, així com per a l'adaptació de locals a les condicions higienicosanitàries exigides per la COVID-19.

SUBVENCIONS CONVOCATÒRIA 2019-2020:

 • Bases reguladores i convocatòria  per a la concessió de subvencions per al foment de la millora de l'estètica interior i exterior dels locals comercials del municipi de Calvià 2019-2020. Feu clic aquíAnnex IAnnex II