Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

 OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS DE CALVIÀ

L'Oficina Municipal de Tributs, gestiona els imposts sobre béns immobles (IBI), sobre activitats econòmiques (IAE), sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), sobre l'increment del valor dels terrenys (IIVTNU), sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO);  les taxes i altres ingressos de dret públic propis del municipi (taxa de recollida de fems, clavegueram, guals, etc.), així com el cobrament de les sancions de trànsit i altres sancions administratives. No s’hi poden fer pagaments en efectiu. Únicament amb targeta bancària. L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 hores al Centre Muncipal de Serveis. Telèfons: 971 699 905 i 971 699 906 Correu electrònic: gestiotribut@calvia.com / recaudacion@calvia.com Qualsevol tràmit telemàtic es podrà fer a través del lloc web www.calvia.com.