Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita / Ajuntament

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Declaraciķ per reclamar la utilitzaciķ de romanent

Dimecres, 29 d'abril de 2020

EL PLE DE CALVIÀ TORNARÀ A RECLAMAR UNA FLEXIBILITZACIÓ DE LA LLEI PER A PODER DISPOSAR DELS FONS DE ROMANENTS PER FER FRONT AL COVID-19

Els cinc grups municipals acorden donar suport a una Declaració institucional

El Ple de l'Ajuntament de Calvià insistirà demà en la necessitat que es flexibilitzin les regles fiscals d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa, per tal que els municipis puguin disposar dels fons de romanents que han anat estalviant al llarg dels anys i que no poden utilitzar per les limitacions de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Així s'ha acordat en una Declaració institucional en la qual s'insta al Govern de l'Estat poder activar els mecanismes a l'abast de les entitats locals per poder reforçar les polítiques socials i de reactivació econòmica que requereix la crisi del Covid-19, tot entenent que són les corporacions locals les primeres administracions a les quals els ciutadans i ciutadanes demanen respostes immediates.
En la declaració s'explica que si bé s'ha possibilitat la utilització del 20% del superàvit de 2019, és necessari augmentar la despesa pública dels municipis a través dels fons de què disposen després d'anys d'estalvi forçós.
Així mateix, es demana que s'elimini el màxim de 300 milions de què disposen el conjunt de les corporacions locals per a finançar les ajudes econòmiques i totes les prestacions de serveis gestionades pels serveis socials d'atenció primària i atenció a la dependència. A la vegada que es demana, per una banda, que no es negociï cap fórmula perquè el Govern de l'Estat pugui disposar dels fons de les entitats locals i, per altra banda, que es permeti als ajuntaments exercir la seva autonomia per establir mesures d'estímul a la demanda i reactivació de l'economia amb els seus propis recursos i sense els límits que estableix la Llei 2/2012.