Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Indicadors naturals i de medi ambient

DADES RELATIVES A LA QUALITAT DELS RECURSOS NATURALS I DEL MEDI AMBIENT URBÀ, INCLOENT-HI LA QUALITAT DE L'AIRE I DE L'AIGUA, INFORMACIÓ SOBRE ELS NIVELLS POL·LÍNICS I LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

La qualitat dels recursos naturals i del medi ambient urbà no es pot mesurar directament. Allò que ens ofereix informació sobre la qualitat del medi ambient són els indicadors de qualitat mediambiental, com els que podeu consultar aquí.

La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica actualitza, a la plana web de Qualitat dels Serveis / Medi Ambientels principals indicadors mediambientals de les Illes Balears, indicadors que es poden comparar amb els d'altres comunitats autònomes. En l'actualitat, els indicadors que es mostren són els següents:

1. Qualitat de l'aire.
2. Qualitat de l'aigua de bany.
3. Espais naturals protegits.
4. Contaminació d'aigües subterrànies.
5. Baròmetre de la recollida selectiva.

Així mateix, el Govern de les Illes Balears edita de forma periòdica els Informes de l'Estat del Medi Ambient de les Illes Balears, en els quals se fa el seguiment de l'evolució dels diferents camps ambientals amb indicadors específics.

Pel que fa al seguiment dels diferents paràmetres ambientals, en el cas de Calvià caldria destacar les memòries anuals de sostenibilitat, de Calvià 2000, basades en l'ús d'indicadors, els quals es revisen anualment.

Informació revisada: desembre 2022