Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Finca Galatzķ

La Finca es troba dins de la Serra de Tramuntana i inclou al seu territori dues muntanyes significatives, que articulen el seu relleu: el Puig de Galatzó (1025 m) i la Mola de s’Esclop (925 m). Galatzó compta amb un ric patrimoni natural, on destaquen els boscos d’alzines, les pinedes i les garrigues, a més d’una important vegetació de muntanya i zones de cultiu amb oliveres, garrovers, ametllers i l’horta. Pel que concerneix a la fauna, els animals més representatius són les cabres mallorquines, les martes, les mosteles, diverses espècies cinegètiques (conills, perdius, tords, etc.), eriçons i rapinyaires, sense oblidar-nos de multitud de rèptils i invertebrats característics de la Serra de Tramuntana.

 El valor paisatgístic de la propietat de Galatzó es completa amb la intervenció de l’home que, en la seva cerca per fer les terres més productives, va construir àmplies superfícies de terrasses de cultiu, que van modificar substancialment el paisatge de la Finca. Igualment, va erigir camins per connectar les diferents zones d’explotació, eres per a la trilla de cereals, sistemes hidràulics de gran complexitat, forns de calç, etc. És a dir, tot un conjunt de construccions dirigides a millorar la productivitat de la possessió i que, a més de la seva singularitat paisatgística, destaquen pel seu valor patrimonial i històric, en constituir-se com a testimonis d’unes formes de vida i unes tradicions que formen part de la nostra historia més recent.

Les evidències més antigues de l’ocupació humana de Galatzó es remunten a l’època prehistòrica, fet que queda testificat per la presencia de més de 15 nuclis arqueològics de diverses tipologies i la cronologia de les quals abasta des de l’Edat del Bronze fins a l’època medieval islàmica, ja que sembla ser que, en els seus orígens, la possessió va ser una alqueria islàmica. Durant l’Edat Mitjana, Moderna i Contemporània, la Finca va estar en mans de diverses famílies nobles, entre les quals cal destacar als Vivot i els Formiguera. Aquesta última va mantenir la propietat fins al segle XIX.

A través de la història, la Finca Galatzó es va configurar com una unitat de producció agropecuària típica de la Serra de Tramuntana, amb més de 5000 m2 construïts, repartits entre les cases principals i els edificis auxiliars i de servei, així com altres conjunts arquitectònics allunyats de les cases, com Ca l’Amo en Biel o Es Tramuntanal, entre d’altres. Destaca, pel seu valor arquitectònic i monumental, la casa, constituïda per diferents cossos articulats entorn de la clastra, la tafona, la capella i els jardins.

Galatzó compta, a més a més, amb un ric patrimoni etnogràfic, amb multitud d’elements repartits per tota la geografia de la Finca, entre els quals és necessari remarcar el sistema hidràulic que, procedent de la veïna finca d’Es Ratxo, s’encarregava de proveir d’aigua a les cases. També crida l’atenció el gran nombre de conjunts destinats a la producció de cal i carbó vegetal, que són el reflex de la intensa explotació forestal que es va donar en els boscos de Galatzó fins a mitjans del segle XX, o els cinc qanat(s) distribuïts al llarg de la superfície de la Finca, així com les barraques de roter, les eres, sestadors, casetes, aljubs, pous i altres elements, evidències materials de les activitats que es van desenvolupar en la Finca al llarg de la seva història.

Des del mes de maig de 2006, la Finca Galatzó és de titularitat municipal. A partir d’aquesta data, els ciutadans, visitants i turistes han pogut gaudir d’ella, dels seus paisatges, de la seva diversitat, del seu patrimoni natural, històric, etnogràfic, arqueològic i arquitectònic, dels seus misteris i de les seves llegendes. Actualment, compta amb més de 15 km de rutes senderistes, articulades en quatre itineraris oberts al públic, de diferents dificultats i característiques, adaptats a distints tipus de públic.