Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir página

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Pla Director Finca Galatzˇ

El Pla Director de la Finca Pública de Galatzó neix de la intenció de regular els aprofitaments i usos actuals i potencials presents a la finca traçant les línies de gestió des d'un pla tècnic i objectiu. A grans trets, es persegueixen els objectius de conservar i mantenir la finca Galatzó i els seus valors mediambientals i tradicionals, establint un model de gestió de la finca, mantenint viu el sistema agropecuari, prioritzant els valors paisatgístics tradicionals, així com regulant els usos existents i potencials de la finca. 

La idea és crear, per una banda, un model de gestió que permeti compatibilitzar els diferents aprofitaments i millorar la qualitat de la visita i paisatgística. D'altra banda, es persegueix complir amb el propòsit de l'ajuntament d'incrementar dia a dia les possibilitats d'ús i gaudi de la finca municipal de Galatzó, complint així un requisit comú per a satisfer les necessitats dels visitants, tant residents com estrangers, en un marc de conservació de l'espai natural.

 

Per la corporació plenària en sessió de dia 26 de juliol de 2018, es va adoptar l'acord d'aprovar inicialment el Pla Director de la Finca Pública Galatzó, sotmetent informació pública i audiència dels interessats durant el termini de trenta dies hàbils. Publicació BOIB 98 de 9 d'agost de 2018.

Per la corporació plenària en sessió  de dia 29 de novembre de 2018  s'aprova definitivament el Pla Director de la finca pública Galatzó, publicat al BOIB núm 72 de 30 de maig de 2019

Documentació:  Volum I    Volum II      Memoria-Resumen

Data d'inserció: 31 de maig de 2019