Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

EVA SERRA FÉLIX

REGIDORA DEL PSIB-PSOE
Quarta tinent de batle delegada d'Esports i Ciutadans estrangers. Regidora delegada de les zones de Ca's Català, Illetes, Bendinat, Costa d'en Blanes i Portals.

CONTACTE
emserra@calvia.com 

FUNCIONS
D’acord amb el Decret de Batlia de 17 de juny de 2019, se li deleguen les facultats de direcció i impuls de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de l'Esports i Ciutadania estrangera.

Queden sota la seva dependència directa: Servei d’Esports: Institut Calvianer de l'Esport i Servei de Ciutadans estrangers.

ATENCIÓ ZONES
Els dilluns, Portals i Bendinat (local social del carrer Lluna, núm.3); els dimarts, Illetes (local social del passeig d'Illetes, s/n); els dimecres, Ca's Català (local social carretera d'Andratx, núm.3); els divendres Costa d'en Blanes (local social plaça Dolores Nouvillas). L'horari d'atenció és de les 19h a les 20h.
Sol·licitar cita prèvia al telèfon 971670310 Ext. 1712. Mòbil 673656930

DADES BIOGRÀFIQUES
Accés a les dades biogràfiques d'Eva Serra Félix

RETRIBUCIÓ
56.000€ distribuïts en 10 pagues mensuals de 4.000€ bruts i 2 pagues al juny i desembre de 8.000€ bruts. Aprovat en el ple de dia 20 de juny de 2019, efectiu des del dia 15 de juny de 2019 data en què va prendre possessió del seu càrrec en la nova corporació constituïda a l'Ajuntament de Calvià. Informació actualitzada a desembre de 2022 pel Departament de Personal: 57.120€ anuals.

DECLARACIONS
Per acord de Ple de 25 de març de 2021, s’estableix que les obligacions patrimonials i de béns, interessos i activitats es presentin al Registre de declaracions patrimonials i d’activitats de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
Accés a la declaració patrimonial i d'activitats d'Eva Serra Félix

AGENDA PÚBLICA 
L'agenda pública institucional d'Eva Serra està subjecta a canvis d'última hora. Reflecteix les activitats institucionals, no així totes les reunions de treball internes ni les activitats extramunicipals.  

Pàgina revisada: gener 2023