Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

MARCOS PECOS QUINTANS

REGIDOR DEL PSIB-PSOE.
Segon tinent de batle delegat de Transparència, Innovació i Serveis Econòmics. Regidor delegat de les zones de El Toro i Urbanització Galatzó.

CONTACTE
mpecos@calvia.com

FUNCIONS
D’acord amb el Decret de Batlia de 17 de juny de 2019, se li deleguen les facultats de direcció i impuls de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de Transparència, Innovació, Informàtica i Noves Tecnologies, Contractació i Serveis Econòmics.

Queden sota la dependència directa: Serveis de transparència, organització i qualitat; Innovació a l'administració; Informàtica i noves eecnologies: - Informàtica municipals - Serveis tecnològics municipals - Comunicacions; Serveis econòmics: Intervenció i Tresoreria; Hisenda: Gestió pressupostària i comptable, rendes i exaccions municipals; Serveis d'aprovisionament i contractació.

ATENCIÓ ZONES

Mòbil: 673982772
Cita prèvia:  de dilluns a divendres, de 9 a 14h, al telèfon 971139101.
 
El Toro
Fins el 30/11: Dimecres de 18h a 20h. El Toro (Centre Cultural, Pl. Migdia, 3)
A partir de l'1/12: Dimecres de 17h a 19h. El Toro (Centre Cultural, Pl. Migdia, 3) 
 
Urb. Galatzó
Dimarts de 17h a 19h. Urb. Galatzó (Pl. Francisca Revert)  

DADES BIOGRÀFIQUES
Accés a les dades biogràfiques de Marcos Pecos Quintans.

RETRIBUCIÓ
56.000€ distribuïts en 10 pagues mensuals de 4.000€ bruts i 2 pagues al juny i desembre de 8.000€ bruts. Aprovat en el ple de dia 20 de juny de 2019, efectiu des del dia 15 de juny de 2019 data en què va prendre possessió del seu càrrec en la nova corporació constituïda a l'Ajuntament de Calvià. Informació actualitzada a desembre de 2022 pel Departament de Personal: 57.120€ anuals.

DECLARACIONS
Per acord de Ple de 25 de març de 2021, s’estableix que les obligacions patrimonials i de béns, interessos i activitats es presentin al Registre de declaracions patrimonials i d’activitats de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
Accés a la declaració patrimonial i d'activitats de Marcos Pecos Quintans.

AGENDA PÚBLICA
L'agenda pública institucional de Marcos Pecos està subjecta a canvis d'última hora. Reflecteix les activitats institucionals, però no totes les reunions de treball internes ni les activitats extramunicipals.

Pàgina revisada: gener 2023