Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

NATI FRANCÉS GÁRATE

REGIDORA DEL PSIB-PSOE 
Primera tinent de batle delegada de Cohesió Social, Igualtat, Comunicació  i Policia Local. Regidora delegada de les zones de Santa Ponça i Es Castellot. Portaveu de l'Equip de govern i coordinació municipal.

CONTACTE
nfrances@calvia.com 

FUNCIONS
D’acord amb el Decret de Batlia de  21 de setembre de 2019 que modifica el de dia 17 de juny de 2019, se li deleguen les facultats de direcció i impuls de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de la Cultura, Desenvolupament social, Igualtat, Habitatge, Comunicació, Policia Local i Protecció Civil. 

Queden sota la seva dependència directa: Àrea de Desenvolupament Social: servei d'Intervenció Social i Serveis Socials; servei de Benestar Social; Infància; Gent Gran; Serveis de salut; Serveis de sanitat; Tercera edat ; Serveis culturals; Serveis de normalització lingüística; Servei d’igualtat; Oficina d’habitatge: execució integral de plans municipals d’habitatge i d’àrees de rehabilitació integrada; Serveis de Policia Local i Protecció Civil; Seguretat vial i Comunicació.

DADES BIOGRÀFIQUES
Accés a les dades biogràfiques de Nati Francés Gárate.

RETRIBUCIÓ
56.000€ distribuïts en 10 pagues mensuals de 4.000€ bruts i 2 pagues al juny i desembre de 8.000€ bruts. Aprovat en el ple de dia 20 de juny de 2019, efectiu des del dia 15 de juny de 2019 data en què va prendre possessió del seu càrrec en la nova corporació constituïda a l'Ajuntament de Calvià. Informació actualitzada a desembre de 2022 pel Departament de Personal: 57.120€ anuals.

DECLARACIONS
Per acord de Ple de 25 de març de 2021, s’estableix que les obligacions patrimonials i de béns, interessos i activitats es presentin al Registre de declaracions patrimonials i d’activitats de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears. Accés a la declaració patrimonial i d'activitats de Nati Francés Gárate.

AGENDA PÚBLICA
L'agenda pública institucional de Nati Francés està subjecta a canvis d'última hora. Reflecteix les activitats institucionals, no així totes les reunions de treball internes ni les activitats extramunicipals.  

Pàgina revisada: gener 2023