Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

RAFEL SEDANO PORCEL

REGIDOR DE LA COALICIÓ PODEM-MÉS. 
Regidor delegat especial per a les àrees de Medi ambient, Transició ecològica i Memòria democràtica, sota la supervisió de la Tinenta de batle delegada d'aquestes àrees. Regidor delegat de la zona de Es Capdellà

CONTACTE
rsedano@calvia.com

FUNCIONS
D’acord amb el Decret de Batlia de 14 de juny de 2021, se li deleguen les facultats de direcció i impuls de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de Medi Natural, Transició ecològica i Memòria democràtica.

Queden sota la seva dependència directa: Serveis de Medi Natural: Serveis Ambientals, Control de Plagues; Benestar Animal; Promoció de la Mobilitat Sostenible i Mitjans Alternatius d'energia i Memòria Democràtica.

ATENCIÓ ZONES 
Els dilluns, de 16,00h a 17,30h, al Casal des Capdellà (C/Platges, 11, baixos, Es Capdellà CP 07196).
Sol·licitar cita prèvia telèfon 971 139 100 ext. 1430. Mòbil: 689 76 52 30

DADES BIOGRÀFIQUES
Accés a les dades biogràfiques de Rafel Sedano Porcel

RETRIBUCIÓ
47.000€ distribuïts en 10 pagues mensuals de 3.357,14€ bruts i 2 pagues al juny i desembre de 6.714,29€ bruts. Aprovat en el ple de dia 20 de juny de 2019, efectiu des del dia 14 de juny de 2021 data en què va prendre possessió del seu càrrec. Informació actualitzada a desembre de 2022 pel Departament de Personal: 47.939,92€ anuals.

DECLARACIONS
Per acord de Ple de 25 de març de 2021, s’estableix que les obligacions patrimonials i de béns, interessos i activitats es presentin al Registre de declaracions patrimonials i d’activitats de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
Podeu accedir des d’aquest Accés a la declaració patrimonial i d'activitats de Rafael Sedano Porcel

AGENDA PÚBLICA 
L'agenda pública institucional de Rafel Sedano està subjecta a canvis d'última hora. Reflecteix les activitats institucionals, no així totes les reunions de treball internes ni les activitats extramunicipals.  


Pàgina revisada: gener 2023