Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Calendari de Recaptaciķ de Tributs 2018

NOTICIA CALENDARI 2018. PRÒRROGA EN EL PERÍODE DE PAGAMENT D'IMPOSTOS EN PERÍODE VOLUNTARI. S'amplia el termini per al pagament dels tributs de cobrament periòdic anual fins al proper dia 31 d'octubre de 2018. Els tributs afectats són:

 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
 • Impost sobre Béns Immobles (Rústics, Urbans i de Característiques Especials)
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • Taxes per Recollida i Eliminació d'Escombraries (Calvià 2000 S.A.)
 • Taxa per Entrada de Vehicles i Reserva de Via Pública (Immobles i Comerços)
 • Impost sobre Despeses Sumptuàries (Vedats de Caça).

Els ciutadans que desitgin realitzar el pagament a través d'entitats financeres amb posterioritat al dia 16 d'agost hauran de fer-ho amb un nou avís de pagament que podrà obtenir-se:

 • A través de la web municipal www.calvia.com en la qual amb l'avís que han rebut o amb el justificant de pagament de l'any 2017 podran obtenir un nou avís per al seu pagament fins al 31 d'octubre de 2018
 • Acudint directament a l'Oficina Municipal de Tributs

Més informació: Oficina Municipal de Tributs de Calvià. Telèfons: 971 69 99 05 i 971 69 99 06

CALENDARI INICIAL 2018. Durant els dies hàbils compresos entre l'1 de juny i el 16 d'Agost de 2018, estaran posats al cobrament, en període voluntari, els rebuts corresponents als següents tributs de periodicitat anual:

 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 • Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
 • Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.
 • Impost sobre béns immobles de característiques especials.
 • Impost sobre activitats econòmiques.
 • Taxa per recollida i eliminació d'escombraries (immobles i comerços).
 • Taxa per entrada de vehicles i reserva de via pública (immobles i comerços).
 • Impost sobre despeses sumptuàries (vedats de caça).

Taxa per Subministrament d'aigua, servei de clavegueram i Cànon de sanejament del Govern dels Illes Balears 
Període facturat / Termini d'ingrés en període voluntari.

 • Gener-febrer: De l'1 al 20 de març de 2018
 • Març-abril: De l'1 al 20 de maig de 2018
 • Maig-juny: De l'1 al 20 de juliol de 2018
 • Juliol-agost: De l'1 al 20 de setembre de 2018
 • Setembre-octubre: De l'1 al 20 de novembre de 2018
 • Novembre-desembre: De l'1 al 20 de gener de 2019

Per a més informació
Oficina Municipal de Tributs de Calvià. Telèfons: 971 69 99 05 i 971 69 99 06. Adreça: Ctra. Calvià-Palmanova, 40 - 07181 Palmanova. Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14h.