Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Subvencions Benestar Animal

 AJUDES PER LA IDENTIFICACIÓ I ESTERILITZACIÓ DE MOIXOS DOMÈSTICS              

BASES CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS: BOIB núm. 30 de 9 de març de 2023                                              

Requisits dels beneficiaris:              

  • Persones propietàries dels moixos, empadronades a Calvià                                                                                                                     
  • El moix/a ha d'estar identificat, inscrit al RIACIB i esterilitzat/da                                            

Presentació sol·licituds

  • El termini de presentació de la sol·licitud per esterilització o implantació de xips en moixos per part dels seus propietaris, es podrà efectuar a partir de l'endemà de la publicació al butlletí oficial de les Illes Balearsi fins el dia 30 de novembre de 2023
  • El procediment de concessió de les subvencions objecte daquesta convocatòria serà el de concurrència no competitiva.
  • L'adjudicació de les ajudes es realitzarà per ordre cronològic d'entrada fins a esgotar la partida pressupostària.
  • Les sol·licituds juntament amb la restant documentació que s'indica a les bases, s'hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Calvià, sense perjudici del que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.

 MODEL DE SOL·LICITUD (ANNEX I)                                       DECLARACIÓ RESPONSABLE (ANNEX II)