Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Visita Calviā 

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Solˇlicitud de pressupost de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys (NU)

Solˇlicitar una bestreta del cost de l'impost

Procediment:
S'inicia a petició del subjecte passiu o del seu representant legal, presentant tota la documentació en la secció de Gestió Tributària.

No podrà facilitar-se telefònicament.

Documents a presentar:
- Fotocòpia del rebut de l'IBI.

- Dades de la persona que tranmet l'immoble.

- En cas de representació, autorització que acrediti tal condició.

Normativa aplicable:
Ordenansa reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

RDL 2/2004