Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Copranet

undefined
undefined
undefined

La inspiració de crear una xarxa de pràctica costanera com forum de desenvolupament i intercanvi d'informació, és la necessitat de millorar la cooperació entre les regions costaneres i municipis de l'U.E. i millorar l'eficàcia d'instruments i polítiques costaneres. Els objectius d'aquesta xarxa són:

 1. Ajudar a establir una xarxa de cooperació i intercanvi d'informació entre planificadors, gestors i la resta d'investigadors a nivell europeu, el principal objecte del qual d'estudi sigui la costa.
 2. Donar suport el canvi interregional de la millor informació de pràctiques sobre el turisme sostenible, l'erosió costanera, la gestió de platges a través d'un enfocament integrat.

Es volen crear els següents productes:

INTERNS:

 • Una pàgina web multilingüe.
 • Butlletins electrònics informatius i multilingües, que recullin casos locals i esdeveniments relacionats amb el projecte.

EXTERNS:

 • Una pàgina web traduïda en sis idiomes, que inclourà:
  • Un sistema d'informació de les millors experiències pràctiques.
  • Etiquetes de qualitat internacionals per a destinacions turístiques.
  • Una guia multilingüe de gestió de platges i erosió de la costa.
  • Eines tècniques (programari).
  • Una base de dades de projectes de Gestió Integral del Litoral i una estació electrònica d'ajuda.
 • Workshops i Conferències Internacionals: els workshops són grups de treball temàtics on es realitzarà un intercanvi d'experiències entre els socis interessats que assisteixin. Durant el període comprès entre juliol 2004 i desembre 2006, se celebraran 10 workshops organitzats per diferents socis, i tres conferències internacionals. L'Ajuntament de Calvià assistirà a tres grups de treball i a les tres conferències internacionals.

En aquest projecte participen 21 socis de 11 països diferents: Països Baixos, Dinamarca, Gran Bretanya, Grècia, Portugal, Polònia, França, Espanya, Alemanya, Suècia, Irlanda (administracions, institucions governamentals, centres d'investigació, universitats i ONGs).

Calvià participa en aquest projecte presentant com instruments principals de la gestió de la costa del nostre municipi, l'Agenda Local 21 i el Pla de Gestió Integral de la Costa de Calvià. Amb les diferents activitats, projectes, experiències pilot i propostes:

AGENDA LOCAL 21

 • Calvià, l'Hivern Europeu.
 • Pla de esponjament.
 • Pla Integral de sensibilització i participació en els temes mediambientals i el desenvolupament sostenible.
 • Gestió sostenible dels recursos hídriccs naturals.
 • Recuperar el patrimoni històric.
 • Cultural i natural.
 • Impulsar la rehabilitació integral dels nuclis de població residencials i turístics.
 • Millorar el transport públic i afavorir els desplaçaments per als vianants i amb bicicleta entre i en l'interior dels nuclis de població.
 • Introduir una gestió sostenible en els sectors ambientals claus: aigua, energia i residus.
 • Normativa urbanística eco-responsable en les noves edificacions.

PILC

 • Sistema de Gestió de Platges.
 • Manual de bones pràctiques per a la conservació del litoral.
 • Coastwatch.
 • Campanyes de neteja del fons marí.
 • Disminuir l'impacte humà en zones costaneres d'interès ecològic.
 • Declaració de protecció d'àrees costaneres amb risc mediambiental de degradació.
 • Reserves marines.
 • Erosió eòlicaa les platges. En els temes d'erosió costanera, Calvià aportarà la seva experiència en la collocació de barreres artificials en la platja de Santa Ponça, per a evitar la pèrdua de sorra per l'acció eòlica.