Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Arquitectura militar i Torres de defensa

 Raons estratègiques i militars han fet que les costes de les Illes Balears, situades en el centre del Mediterrani Occidental, siguin un punt de referència per a navegants i comerciants.

En diferents etapes històriques, sobre tot durant els segles XVI i XVII, la incursió de pirates i altres esdeveniments, producte de les diferències que existien entre Espanyols i l'Imperi Otomà obligaren a construir un sistema de vigia i defensa. L'element més representatiu d'aquest sistema és la torre de defensa. En el nostre terme municipal existeixen sis construccions d'aquestes característiques distribuïdes a diferents zones litorals.

Context Històric

Per la seva situació geogràfica en el centre del Mediterrani Occidental, les illes Balears sempre han estat un punt de referència tant per als navegants i comerciants com per raons estratègic militar.

Aquesta privilegiada posició va fer que durant els segles XVI-XVII les costes de les Balears es convertissin en un escenari permanent d'actes de pirateria per part de grups provinents de tot el nord d'Àfrica, especialment a les costes d'Argèlia. Aquestes incursions s'han de estudiar dins un marc més ampli de conflictes i tensions entre Espanya i l'Imperi Otomà. Entre els exemples d'aquests actes es poden citar l'assalt al Port de Sóller (1542), el saquejo de Valldemossa (1545) el de Pollença (1550), etc.

Totes aquestes incursions promogueren tot un sistema de vigilància i defensa. Es construïren torres per tota la costa de les illes. La principal figura a la planificació de tot aquest sistema defensiu fou D. Joan Binimelis, que dissenyà un sistema defensiu unitari a partir de torres costeres connectades visualment. Es creà un sistema de codis de senyals entre les torres per avisar el més ràpid possible d'aquestes incursions.

El sistema constructiu de les torres costeres

La torre es construeix a partir de blocs de pedra units amb argamassa. Amb les pedres més grosses es fa el basament que s'omple de terra i pedres. Una vegada fet el basament es construïa el mur permitral a l'altura del pis a on es situaria la cambra principal. A partir d'aquesta altura es posaven les portes i les finestres i es seguien aixecant els murs, s'omplia l'interior formant una esfera amb terra compactada que possibilitava la construcció d'una volta de mamposteria de pedra més petita i travada amb morter de cal. Desprès es buidava la volta i quedava l'àmbit principal delimitat.

Torres Costeres del terme municipal de Calvià

1.Torre des Cap Andritxol.
Es tracta d'una torre que es troba a 180 m. sobre el nivell del mar. És de tipus cilíndric amb una cambra principal i una terrassa superior. El portal té un llinda situat a 4 m. del sòl. La cambra principal és de volta construïda amb mamposteria i travada amb morter. D'ella surt una escala que condueix a la terrassa. Aquesta torre fou construïda entre 1580 i 1582.

2. Castellot de Santa Ponça.
Es tracta d'una torre de planta circular i volum tronc cònic amb dos anells semi cilíndrics de marès tallat. La torre té dues plantes, a la primera es troben les dependències de la tropa i el polvorí. La principal és una cambra esfèrica de silleria de marès. A n'aquesta planta es troba la porta originalment. Aquesta torre fou construïda a 1302 i fou reforçada a 1588.

3. Torre de Cala Figuera.
Es tracta d'una torre que està situada a uns 20 m. sobre el nivell del mar. Està formada per dos cossos, un tronc cònic per a la base i un altre circular a on es situa la cambra principal que presenta una volta i un portal amb llinda. Aquesta torre fou construïda entre 1579 i 1582.

4. Torre de Portals Vells.
Torre situada a 25 m. sobre el nivell del mar. De planta cilíndrica presenta una cambra principal a uns 4m. sobre el sòl i s'accedeix a ella per un portal amb un llinda de pedra calcària molt ben tallada. La volta és esfèrica i el paviment de marès. La torre està construïda amb mamposteria mixta de pedra i arenisca travada amb morter. La seva data de construcció és de 1584.

5. Torre de Sa Porrassa.
Situada a uns 40m. sobre el nivell del mar, es tracta d'una torre lleugerament de tronc cònica amb un basament d'altura variable rematada per un crodó. Es tracta d'una torre de defensa amb una cambra principal situada a uns 4m. sobre el terreny natural. Una escala de caragol permet la pujada a la planta superior. La torre està construïda amb mamposteria de pedra i marès. La seva construcció s'inicia a 1595 i no finalitza fins a 1616.

6. Torre d'Illetes
Es tracta d'una torre circular a la que amb posterioritat se l'hi afegí un folre al seu voltant per augmentar la superfície de la terrassa superior per a poder situar més artilleria. Es construí entre 1577 i 1597.