Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Convenis subscrits

Relació dels convenis subscrits per l'Ajuntament de Calvià i els seus ens dependents

Els convenis administratius es regulen per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. La Llei en fixa el contingut mínim, classes, durada i extinció, i n’assegura el control per part del Tribunal de Comptes. Els convenis de col·laboració tenen per objecte establir marcs de col·laboració entre administracions o entre administracions i altres entitats privades que presentin competències concurrents i segueixin finalitat comunes, establint competències en la materialització de les finalitats, així com el règim de finançament i aportació de mitjans de les parts que subscriuen el conveni. Els interessos de les parts són públics, i el beneficiari sempre en serà la comunitat.

A continuació podeu consultar els convenis subscrits per l'Ajuntament i els seus ens dependents, amb menció de les parts signants, objecte, durada, modificacions realitzades, prestacions i obligacions conveniades:

Informació revisada: abril 2024