Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Convocatòria pública d'ocupació 2018

Tècnic/a Director/a - Programa SOIB JOVE
Data publicació: 27 de diciembre de 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Auxiliar administratiu/va - Programa SOIB JOVE
Data publicació: 27 de diciembre de 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Tècnic/a Director/a - Programa SOIB 30
Data publicació: 27 de diciembre de 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Auxiliar administratiu/va - Programa SOIB 30
Data publicació: 27 de diciembre de 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Tècnic/a d'orientació i inserció laboral d'Itineraris Integrals d'Inserció.
Data publicació: 28 de noviembre de 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Tècnic/a mig d'orientació i inserció laboral d'Itineraris Integrals d'Inserció.
Data publicació: 28 de noviembre de 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Administratiu/va Turisme - Comissió de serveis d'atribució temporal de funcions per a personal funcionari interí.
Data publicació: 22 de noviembre de 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Administratiu/va Turisme - Povisió llocs de feina - Promoció interna.
Data publicació: 13 de noviembre de 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Administratiu/va Turisme - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data publicació: 7 de noviembre de 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Oficial 1ª edificis singulars adscrit al IFOC - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data publicació: 26 d'octubre de 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Zelador/a - Borsa de Treball
Data publicació: 18 d'octubre de 2018
Mitjà de publicació: BOIB 129, web i tauler d'anuncis

Administratiu/va adscrit al subservei de pressupostos - Provisió llocs de feina - Promoció interna.
Data publicació: 17 d'octubre de 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Cap de negociat administratiu a meses de contractació - Provisió llocs de feina - Promoció interna.
Data publicació: 15 d'octubre de 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Cap de Negociat Tècnic de Biblioteques - Provisió llocs de feina - Promoció interna.
Data publicació: 10 d'octubre de 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Administratiu/va adscrit al subservei de pressupostos - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data publicació: 9 d'octubre de 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Cap de negociat administratiu a meses de contractació - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data publicació: 4 d'octubre de 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Suport administratiu atenció públic adscrit al Servei de Secretaria - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data publicació: 4 d'octubre de 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Cap de secció tècnic sistemes - Provisió llocs de feina - Promoció interna.
Data publicació: 1 d'octubre de 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Cap de negociat tècnic de biblioteques adscrit al IMEB - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data publicació: 27 de setembre de 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Cap de negociat administratiu a policia - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data publicació: 20 de setembre de 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Cap Secció Tència Sistemes - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data publicació: 7 d'agost 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Instructor/a expedients adscrits a l'àrea d'Infraccions, Sancions i Activitats 
Data publicació: 1 d'agost  2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Cap de negociat d'esdeveniments esportius - Provisió llocs de feina - Promoció interna.
Data publicació: 24 de juliol 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Tècnic/a Protecció Civil - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data publicació: 20 de juliol 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Tècnic/a de Gestió Turisme, Comerç i Litoral - Provisió llocs de feina - Promoción interna.
Data publicació: 19 de juliol 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Administratiu/va adscrit al servei de Comunicacions - Provisió llocs de feina - Promoció interna.
Data publicació: 11 de juliol 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Cap de negociat d'esdeveniments esportius - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data publicació: 6 de juliol 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Tècnic/a de Gestió adscrit a l'àrea de Turisme, Comerç i Litoral - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data publicació: 3 de juliol 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Borsa de treball de docent - IFOC
Data publicació: 22 juny 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Administratiu/va adscrit al servei de Comunicacions - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data publicació: 22 juny 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Cap de negociat d'esdeveniments esportius - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data publicació: 18 juny 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Policia Local - Borsa de feina.
Data publicació: 7 juny 2018
Mitjà de publicació: BOIB, web i tauler d'anuncis

Admsinitratiu/va adscrit/a a l'àrea de Turisme, Comerç i Litoral - Provisió lloc de feina - Promoció interna.
Data publicació: 4 juny 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Suport Gestió Administrativa adscrit al servei de Litoral - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data publicació: 29 maig 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Administratiu/va adscrit al servei de Turisme, Comerç i Litoral - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data publicació: 25 maig 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Administratiu/va adscrit al servei de Benestar Social - Provisió lloc de feina - Promoció interna.
Data publicació: 22 maig 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Administratiu/va adscrit al servei de Benestar Social - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data publicació: 11 maig 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Convocatòria d'un borsi de feina de personal de neteja de l'Empresa Municipal Limpiezas Costa de Calvià S.A.
Data publicació: 10 maig 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis de Ohlimpia

Administratiu/va adscrit al servei de Vies i Obres
Data publicació: 8 maig 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Arquitecte/a Tècnic/a - Borsa de treball
Data publicació: 5 maig 2018
Mitjà de publicació: BOIB, web i tauler d'anuncis

Tècnic/a d'Administració General - Borsa de treball
Data publicació: 5 maig 2018
Mitjà de publicació: BOIB, web i tauler d'anuncis

Oficial 2ª manteniment e ICE - Borsa de treball - Concurs.
Data publicació: 5 maig 2018
Mitjà de publicació: BOIB, web i tauler d'anuncis

Cap de brigada edificis singulars - Provisió lloc de feina - Promoció interna.
Data publicació: 9 abril 2018
Mitjà de publicació: BOIB, web i tauler d'anuncis

Cap del servei d'Informàtica i Noves Tecnologies.
Data publicació: 27 març 2018
Mitjà de publicació: BOIB, web i tauler d'anuncis

Cap de secció del Servei d'Atenció a la Ciutadania - Comissió de Serveis - Promoció interna.
Data publicació: 26 març 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Cap de brigada edificis singular - Comissió de Serveis - Promoció interna.
Data publicació: 20 març 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Cap secció tècnica adscrit  a l'àrea d'Infraccions, Sancions, Disciplina Urbanística i Activitats - Comissió de Serveis.
Data publicació: 9 febrero 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Suport administratiu atenció públic - Comissió de Serveis.
Data publicació: 9 febrero 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Suport Gestió Administrativa Tresoreria - Comissió de Serveis - Promoció interna.
Data publicació: 23 gener 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Docent del programa SOIB JOVE itineraris integrals d'inserció pels mòduls del certificat de professionalitat operacions bàsiques de restaurant i bar.
Data publicació: 19 gener 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Docent del programa SOIB JOVE itineraris integrals d'inserció pels mòduls del certificat de professionalitat socorrisme en espais aquatics naturlas.
Data publicació: 16 gener 2018
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis