Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Convocatòria pública d'ocupació 2019

NUEVA NOTA INFORMATIVA SOBRE PROCESSOS SELECTIUS - COVID 19

NOTA INFORMATIVA SOBRE PROCESSOS SELECTIUS – COVID 19

Convocatòria de les proves selectives de 15 places de Policía Local (Procediment Extraordinari)
Data publicació: 24 de desembre de 2019
MItjà de publicació: BOIB núm 172 i web municipal

Tècnic/a de Projectes de Desenvolupament Local - 3 llocs concurs-oposició
Data publicació: 21 de desembre de 2019
MItjà de publicació: BOIB núm 171 i web municipal

Administratiu/va Gestió Tributària - comissió serveis
Data publicació: 19 de desembre de 2019
Mijtà de publicació: BOIB núm 170 i web municipal

Cap Servei Recaptació - comissió serveis
Data publicació: 10 de desembre de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 166, web i tauler d'anuncis

Convocatòria concurs llocs de treball de la Policia Local 
Data publicació: 25 de novembre de 2019 
MItjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Cap Secció Administrativa Activitats - comissió serveis
Data publicació: 28 de novembre de 2019
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Cap Secció Administrativa Habitatge - comissiò serveis
Data publicació: 28 de novembre de 2019
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Cap Secció Administrativa Contractació - comissió serveis 
Data publicació: 28 de novembre de 2019
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Cap Secció Administrativa Vies i Obres - comissió serveis
Data publicació: 28 de novembre de 2019
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Cap Servei Planejament - comissió serveis
Data publicació: 23 de novembre de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 159, web i tauler d'anuncis

Subinspector/a Policia Local - Borsa de treball interna 
Data publicació: 22 de novembre de 2019
MItjà de comunicació: web i tauler d'anuncis

Oficial Policia Local - Borsa de treball interna
Data publicació: 22 de novembre de 2019
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Cap d'Equip Senyalització - comissió serveis.
Data publicació: 19 de novembre de 2019
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Convocatòria per a proveir temporalment el lloc de treball vacant de lliure designació, director/a
general de Serveis Econòmics i Contractació.
Data publicació: 12 d'octubre 2019
Mitjà de publicació: BOIB 139  web i tauler d'anuncis

Convocatòria per a proveir temporalment el lloc de treball vacant de lliure designació, director/a
general de Sostenibilitat.
Data publicació: 12 d'octubre 2019
Mitjà de publicació: BOIB 139  web i tauler d'anuncis

Convocatòria de oferta pública Llar de Calvià 2019
Data publicació: 1 de juliol de 2019
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Convocatòria de provisió del lloc de treball de lliure designació, cap del Servei de Planejament
Data publicació: 10 d'agost de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 110, web i tauler d'anuncis

Convocatòria per proveir temporalment el lloc de treball de lliure designació, cap de Servei de Gestió Tributària
Data publicació: 18 de juliol de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 99, web i tauler d'anuncis

Convocatòria per proveir temporalment el lloc de treball vacant de lliure designació, director/a general de Desenvolupament Social, Infància i Gent Gran
Data publicació: 10 de juliol de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 93, web i tauler d'anuncis

Convocatòria per proveir temporalment el lloc de treball vacant de lliure designació, director/a general de Turisme i Litoral
Data publicació: 10 de juliol de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 93, web i tauler d'anuncis

Convocatòria per proveir temporalment el lloc de treball vacant de lliure designació, director/a general d’Urbanisme i Planejament
Data publicació: 10 de juliol de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 93, web i tauler d'anuncis

Major Policia Local - Provisió llocs de feina
Data publicació: 18 de juny de 2019
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Decret de designació de tribunals d'informàtica.

Decret assessors especialistes proves físiques convocatories Oficial i Subinspector Policía Local.

Modificació del tribunal de Subinspector/a i Oficial Policia Local de l'Oferta d'Ocupació Pública 2017 promoció interna.

Decret de correció d'errades i aclariment de les Bases Generals de l'oferta d'ocupació pública 2017 promoció interna.

Borsa de feina de conserge de l'empresa municipal Costa de Calvià S.A. (OhLimpia).
Data publicació: 27 de maig de 2019
Mitjà de publicació:  web Ajuntament Calvià i tauler d'anuncis empresa OhLimpia

Borsa de feina de personal de neteja de l'empresa municipal Costa de Calvià S.A. (OhLimpia).
Data publicació: 27 de maig de 2019
Mitjà de publicació:  web Ajuntament Calvià i tauler d'anuncis empresa OhLimpia

Modificació del tribunal de Tècnic/a Protecció Civil i Coordinador/a Protecció Civil i Platges de l'Oferta d'Ocupació Pública 2017 promoció interna.

Modificació del Decret de designació dels tribunals de l'Oferta d'Ocupació Pública 2017 promoció interna.

Decret de designació dels tribunals de  l'Oferta d'Ocupació Pública 2017 promoció interna.

Ajudant/a senyalització - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Ajudant/a magatzem - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Ajudant/a electricista enllumenat - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Ajudant/a jardineria - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Ajudant/a edificis singulars - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Ajudant/a ICE - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Oficial electricista enllumenat - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Oficial pintor - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Oficial jardineria - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Oficial obres -  Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Oficial taller -  Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Oficial edificis singulares - Oposció concurs - Promoció interna OEP 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Oficial xofer -  Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Oficial ICE - Oposició concurs -  Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Mestre/a taller - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Mestre/a esdeveniments - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Mestre/a immobles - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Mestre/a prevenció riscs laborals - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Mestre/a jardineria - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Mestre/a edificis singulars - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Mestre/a enllumenat - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Encarregat/da cap qualitat mediambiental - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Encarregat/da cap immobles - Oposició concurs -  Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Encarregat/da cap edificis singulars - Oposició concurs -  Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Oficial policia local - Oposició concurs -  Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Subinspector policia local - Oposició concurs -  Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Coordinador/a protecció civil i platges - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Tècnic/a turisme - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Tècnic/a protecció civil - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Cartògraf/a - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Tècnic/a mitjà seguretat  informàtic/a - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Tècnic/a mitjà informàtic/a - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Tècnic/a superior informàtic/a - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 4 d'abril de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 43, web i tauler d'anuncis

Subinspector de la divisió nocturna de la Policia Local - Provisió de llocs de feina.
Data publicació: 18 de març de 2019
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Tècnic/a intermedi prevenció riscs laborals - Oposició concurs - Pormoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 2 de març de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 27, web i tauler d'anuncis

Enginyer/a tècnic/a agrícola - Oposició concurs - Pormoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 2 de març de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 27, web i tauler d'anuncis

Tècnic/a publicitat i relacions públiques - Oposició concurs - Pormoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 2 de març de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 27, web i tauler d'anuncis

Administrativo/a - Oposició concurs - Pormoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 2 de març de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 27, web i tauler d'anuncis

Tècnic/a de gestió - Oposició concurs - Pormoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 2 de març de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 27, web i tauler d'anuncis

Tècnic/a administració general - Oposició concurs - Promoció interna oferta d'ocupació pública 2017
Data publicació: 2 de març de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 27, web i tauler d'anuncis

Inspector/a policia local - Comissió serveis.
Data publicació: 26 de febrer de 2019
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Inspector/a comerç - Provisió llocs de feina.
Data publicació: 7 de febrer de 2019
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Cap Subservei gestió administrativa àrea Seguretat Ciutadana - Provisió llocs de feina
Data publicació: 6 de febrer de 2019
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Inspector/a de comerç - Comissió de serveis.
Data publicació: 29 de gener de 2019
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Cap Subservei gestió administrativa àrea Seguretat Ciutadana - Comissió de serveis
Data publicació: 24 de gener de 2019
Mitjà de publicació: web i tauler d'anuncis

Tècnic/a en desenvolupament per a l'Oficina Municipal de Tributs - Borsa de treball
Data publicació: 10 de gener de 2019
Mitjà de publicació: BOIB 5, web i tauler d'anuncis