Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

OLGA GRANADOS EXPÓSITO

REGIDORA DEL PSIB-PSOE 
Setena tinent de batle delegada d'Educació i Ocupació. Regidora delegada de les zones de Peguera i Cala Fornells.

CONTACTE
ogranados@calvia.com 

FUNCIONS
D’acord amb el Decret de Batlia de 17 de juny de 2019, se li deleguen les facultats de direcció i impuls de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de l'Educació i l'Ocupació.

Queden sota la seva dependència directa: Serveis d'educació i biblioteques i Serveis de formació: Institut de Formació i Ocupació.

DADES BIOGRÀFIQUES
Accés a les dades biógràfiques d'Olga Granados Expósito

RETRIBUCIÓ
56.000€ distribuïts en 10 pagues mensuals de 4.000€ bruts i 2 pagues al juny i desembre de 8.000€ bruts. Aprovat en el ple de dia 20 de juny de 2019, efectiu des del dia 15 de juny de 2019 data en què va prendre possessió del seu càrrec en la nova corporació constituïda a l'Ajuntament de Calvià. Informació actualitzada a desembre de 2022 pel Departament de Personal: 57.120€ anuals.

DECLARACIONS
Per acord de Ple de 25 de març de 2021, s’estableix que les obligacions patrimonials i de béns, interessos i activitats es presentin al Registre de declaracions patrimonials i d’activitats de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears. 
Accés a la declaració patrimonial i d'activitats d'Olga Granados Expósito

ATENCIÓ ZONES
Dimarts de 18h a 20h. Casal de Peguera C/ Pins, 17. 
Sol.licitar cita prèvia al telèfon 971 139144 o al telf: 663 73 12 15

AGENDA PÚBLICA 
L'agenda pública institucional de Olga Granados està subjecta a canvis d'última hora. Reflecteix les activitats institucionals, no així totes les reunions de treball internes ni les activitats extramunicipals.  

Pàgina revisada: gener 2023