Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Qualitat dels Serveis

CARTES DE SERVEI I INFORMACIÓ RELACIONADA AMB L'AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DELS SERVEIS MUNICIPALS

L'Ajuntament de Calvià vol impulsar la implantació de nous sistemes de gestió de la qualitat que comportin la monitorització o escolta activa del que la ciutadania percep i opina sobre els serveis municipals. Aquesta és la base fonamental per millorar la prestació dels serveis públics que ofereix l'Ajuntament.

- Des de fa alguns anys, determinats serveis municipals disposen de cartes de servei. Les cartes de servei o de compromisos són els documents que constitueixen els instruments mitjançant els quals les administracions informen la ciutadania i usuaris sobre els serveis que tenen encomanats, sobre els drets que els assisteixen en relació amb aquells i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació. El seu origen està vinculat a aconseguir la millora dels serveis públics atenent drets de la ciutadania en proporcionar-li una influència més directa sobre els propis serveis públics, per fomentar la millora contínua de la qualitat i per fer explícita la responsabilitat dels gestors públics davant la ciutadania. L'Ajuntament de Calvià disposa de cartes de compromís de platges, a les quals hi podeu accedir mitjançant aquest vincle.

- L' Ajuntament de Calvià disposa d'un servei de queixes i suggeriments, al qual la ciutadania pot traslladar qualsevol queixa, reclamació o suggeriment sobre el funcionament i incidències dels serveis municipals.

- En relació a l'avaluació de la qualitat dels serveis, actualment l'Ajuntament de Calvià disposa d'un sistema de seguiment de la percepció que la ciutadania té dels serveis municipals

  • Informe corresponent a juny de 2012, novembre 2012, gener 2013, juliol 2013 i febrer 2014. Podeu accedir a l'informe mitjançant aquest vincle.
  • Informe corresponent a desembre 2014, març 2015, juny 2015 i desembre de 2015. Podeu accedir a l'informe mitjançant aquest vincle.
  • Informe corresponent a l'any 2016. Podeu accedir a l'informe mitjançant aquest vincle.
  • Informe corresponent a l'any 2017. Podeu accedir a l'informe mitjançant aquest vincle.
  • Informe corresponent a l'any 2018. Podeu accedir a l'informe mitjançant aquest vincle.

Pàgina actualitzada dia 2019-04-25