Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Convocatòria pública d'ocupació 2022

INSTRUCCIONS PER A LES PERSONES ASPIRANTS A PROCESSOS SELECTIUS. PREVENCIÓ CORONAVIRUS.

Configurar una  borsa de treball pel sistema de concurs-oposició, d'Educador/a Social, per al seu posterior nomenament com a personal funcionari interí
Data de publicació: 14 de juliol de 2022
Mitjà de publicació: BOIB núm 91 i web municipal

Configurar una borsa de treball pel sistema de concurs d'Operari/ària, per al seu posterior nomenament com a personal funcionari interí
Data de publicació: 16 de juny de 2022
Mitjà de publicació: BOIB núm 78 i web municipal

Convocatòria d'una borsa de treball de Policia Local - Nomenament posterior com a personal funcionari interí
Data de publicació: 31 de maig de 2022
Mitjà de publicació: BOIB núm 70 i web municipal

Convocatòria per proveir el lloc de treball de Tècnic/a de Turisme-Concurs/Oposició
Data de publicació: 24 de febrer de 2022
Mitjà de publicació: BOIB nùm 29 i web municipal

Convocatòria d'una borsa de treball de Tècnic/a d'Administració Especial Ciències de l'Activitat Física i Esports-Concurs
Data de publicació: 19 de febrer de 2022
Mitjà de publicació: BOIB núm 27 i web municipal

Convocatòria per proveir un lloc de Tècnic/a d'Obres i Projectes de Transició Ecològica-Concurs
Data de publicació, dia 5 de febrer de 2022
Mitjà de publicació: BOIB núm 19 i web municipal

Convocatòria per proveir dos llocs d'Agent de Corresponsabilitat i Conciliació - Concurs
Data de publicació: 27 de gener de 2022
Mitjà de publicació: BOIB núm 14 i web municipal