Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Subvencions Next Generation EU

El Pla de Recuperació Transformació i Resiliència es configura com un instrument promogut en l'àmbit de la Unió Europea, orientat a mitigar els impactes de la Pandèmia COVID-19, així com a transformar la societat, amb els objectius, entre d'altres, de modernitzar el teixit productiu, impulsar el respecte al medi ambient, fomentar la digitalització i la millora de les estructures i recursos destinats a la investigació o la formació, per tal d'assolir una major capacitat, per part de la societat, a l'hora de superar problemes com la Pandèmia, d'acord amb el marc establert en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el mecanisme de Recuperació i Resiliència.

El Marc Financer Plurianual (MFP) 2021-2027, constitueix el pressupost de la Unió Europea per complir amb els seus objectius a llarg termini, i determina el màxim de despeses i les àrees que es finançaran amb aquest pressupost. La durada del nou MFP és de set anys a partir de l'1 de gener del 2021.

Una de les vies d'execució del pressupost per part de la Comissió Europea és el fons Next Generation EU: Instrument extraordinari per a la recuperació d'Europa, dotat amb més de 750.000 milions d'euros per executar en el període 2021-2026. Té per objectiu fer front als reptes derivats de la pandèmia de la COVID-19 i accelerar els processos de transició ecològica i transformació digital.

L'Ajuntament de Calvià està desenvolupant diferents projectes gràcies a l'adjudicació d'aquests fons:

Inversions de l'Ajuntament de Calvià amb càrrec als Fons Europeus Next Generation EU - PDF

Consultau aquí el  Pla de mesures Antifrau aprovat per l'Ajuntament de Calvià

                        

    Informació revisada: juliol 2023